Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w moim poprzednim słowie wstępnym zachęcam Państwa do lektury kolejnego numeru „Ginekologii po Dyplomie” wydanego pod przewodnictwem nowej Rady Naukowej.

Spośród 13 publikacji zawartych w najnowszym numerze naszego periodyku chciałbym zwrócić uwagę czytelników na bardzo przydatne w codziennej praktyce opracowanie dotyczące krytycznej oceny miejsca markerów nowotworowych w diagnostyce zmian (guzów) przydatkowych. Autor w przystępny sposób przedstawia wysiłki badaczy w stworzeniu swoistego i czułego testu różnicującego guzy przydatkowe, a także, odwołując się do rekomendacji Food and Drug Administration, jednoznacznie wskazuje na to, co warto, a czego nie należy oznaczać. Cennym uzupełnieniem tego artykułu jest komentarz prof. Pawła Blecharza, który formułuje zasady oceny wyników laboratoryjnych i jednocześnie przestrzega przed nadinterpretacją oraz nadużywaniem tego rodzaju testów.

Niezwykle praktyczną wymowę ma prezentacja przypadku mięśniaka jamy macicy rodzącego się do kanału szyjki. Opisane przez autora niekonwencjonalne podejście do rozwiązania tego problemu (minihisteroskopowa koagulacja i przecięcie szypuły oraz niewielkie, czteropunktowe nacięcie brzegów ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy) stanowi novum diagnostyczno-lecznicze, zwłaszcza u kobiet, które jeszcze nie rodziły.

Polecam Państwa uwadze także artykuł stricte stomatologiczno-położniczy, którego autorki rozprawiają się z mitami (takimi jak stomatologiczne badania rentgenowskie u ciężarnych) narosłymi wokół wykonywania procedur stomatologicznych u kobiet w różnych okresach ciąży. Podkreślają również znaczenie współpracy stomatologa i położnika w aspekcie zarówno położniczym, jak i neonatologicznym. Warto przeczytać!

Z punktu widzenia codziennej praktyki ważne informacje zawarto w pracy dotyczącej wtórnego braku miesiączki. Twórca opracowania omówił ciekawy przypadek współistnienia dwóch przyczyn wtórnego braku miesiączki u tej samej pacjentki.

Autorzy publikacji poświęconej zmianom na sromie w syntetyczny sposób przedstawiają najnowszy (z 2015 roku) podział chorób sromu sformułowany przez ISSVD. Praca ma niewątpliwą wartość dydaktyczną poprzez odniesienie problemu zmian na sromie do konkretnego przypadku klinicznego.

Na koniec pragnę zarekomendować niezwykle ciekawy artykuł o współczesnym zastosowaniu próżniociągu położniczego – istotnym zagadnieniu w dobie obserwowanej epidemii cięć cesarskich. Opracowanie to Rada Naukowa uznała za wiodący temat bieżącego numeru czasopisma.

Życząc przyjemnej i owocnej lektury, zachęcam Państwa do przeczytania równie ciekawych pozostałych artykułów zamieszczonych w najnowszym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry