Temat numeru

Czy użycie próżniociągu podzieli los porodu przez pochwę w położeniu miednicowym?

Jacquelyn Blackstone, DO1
Vivek Katukuri, MD2

1Attending Physician, Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, University of New Mexico w Albuquerque

2Fellow, Department of Obstetrics and Gynecology, University of New Mexico w Albuquerque

  • Wskazania i przeciwwskazania do użycia próżniociągu w czasie porodu
  • Próżniociąg czy kleszcze – która metoda jest lepsza? Wady i zalety obu przyrządów położniczych
  • Omówienie powikłań matczynych oraz płodowych po zastosowaniu próżniociągu w krótko- i długoterminowej obserwacji

Zabiegowy poród przez pochwę jest istotnym możliwym sposobem postępowania u pacjentek w drugim okresie porodu, u których sytuacja kliniczna wymaga przyspieszenia rozwiązania ciąży. Obserwuje się tendencję do rzadszego stosowania próżniociągu lub kleszczy, która zbiega się z rosnącą częstością wykonywania cięć cesarskich w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci1. Poród zabiegowy przez pochwę wiąże się z mniejszym ryzykiem zakażenia i krwotoku u matki, krótszym okresem rekonwalescencji kobiety i jej pobytu w szpitalu po porodzie2, a także z lepszym zachowaniem możliwości rozrodu poprzez wyeliminowanie problemu porodu przez pochwę po wcześniejszym cięciu cesarskim oraz nieprawidłowego tworzenia się łożyska w przyszłych ciążach. Ten sposób rozwiązania ciąży jest jednak obciążony ryzykiem powikłań zarówno u noworodka, jak i matki, w tym w zależności od rodzaju porodu zabiegowego przez pochwę 2-6-krotnie większym ryzykiem pęknięć krocza III i IV stopnia3.

Chęć zminimalizowania urazów przepony miednicy podczas porodu spowodowała, że we współczesnej praktyce położniczej odchodzi się od stosowania kleszczy na korzyść porodu z użyciem próżniociągu. Być może zmiana ta wynika z domniemanej większej częstości położniczych uszkodzeń zwieracza odbytu i przepony miednicy podczas porodów z wykorzystaniem kleszczy (8-23%) w porównaniu z porodami z użyciem próżniociągu (6-9%)4.

Nie można oczekiwać, że trend w kierunku zmniejszania się częstości porodów zabiegowych przez pochwę w połączeniu z dalszym wzrostem częstości wykonywania cięć cesarskich się odwróci, chyba że podejmie się skoordynowane działania na rzecz szkolenia rezydentów w zakresie posługiwania się próżniociągiem. Ponadto wielu ginekologów-położników niechętnie używa tego przyrządu ze względu na obawy o urazy zwieracza odbytu i przepony miednicy, a także powikłania u noworodków oraz związane z tym ryzyko roszczeń sądowych3,5.

Historia

Wykorzystanie próżniociągu w celu ułatwienia porodu przez pochwę opisano w wielu tekstach. Historię tego przyrządu przedstawił przede wszystkim James Alexander Chalmers w swojej książce „The ventouse. The obstetric vacuum extractor”, opublikowanej...

Wskazania i przeciwwskazania

Pierwsze opracowanie American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) na temat porodów zabiegowych przez pochwę zostało opublikowane w 1991 roku. Dokument ten, uprzednio nazywany Technical Bulletin, był później wielokrotnie modyfikowany ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania i przeciwwskazania

Pierwsze opracowanie American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) na temat porodów zabiegowych przez pochwę zostało opublikowane w 1991 roku. Dokument [...]

Kontrowersje

Jedną z zalet kleszczy w porównaniu z próżniociągiem jest większa liczba udanych porodów przez pochwę16. Ich stosowanie wiąże się jednak z [...]

Szkolenie rezydentów

W 1996 roku, kiedy zabiegowe porody przez pochwę były o wiele częstsze, w badaniu ankietowym, w którym oceniono doświadczenie ginekologów-położników w [...]

Nacięcie krocza podczas porodu z użyciem próżniociągu

W żadnych wytycznych w krajach anglosaskich, w tym rekomendacjach ACOG, kanadyjskich zaleceniach Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) oraz [...]

Powikłania u noworodków w długoterminowej obserwacji

Znane powikłania zabiegowych porodów przez pochwę mogą być związane z powikłanym porodem, a nie z samym zabiegiem wykonanym w celu urodzenia [...]

Omówienie

W przyszłości, jeżeli kobiety będą decydować się na mniejszą liczbę dzieci oraz żyć dłużej i oczekiwać lepszej jakości życia w starszym [...]

Do góry