Przypadki laparoskopowe

Rodzący się mięśniak macicy

dr n. med. Jacek Doniec

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

  • Klasyfikacja mięśniaków macicy według FIGO
  • Opis zabiegu wycięcia mięśniaka macicy u 35-letniej pacjentki, która wcześniej nie rodziła
  • Omówienie innych metod postępowania w przypadku rodzącego się mięśniaka macicy

Kobieta, lat 35, została skierowana na zabieg z rozpoznaniem rodzącego się mięśniaka macicy. W wywiadzie nasilające się od kilku miesięcy bóle podbrzusza, bolesne i obfite miesiączki. Ostatniej krwotocznej miesiączce towarzyszyły bóle w podbrzuszu o charakterze silnych skurczów macicy. Pacjentka nigdy nie była w ciąży, bez zabiegów ginekologicznych w wywiadzie.

W badaniu ginekologicznym stwierdzono macicę prawidłowej wielkości, ruchomą. Szyjka palpacyjnie była w części centralnej rozdęta. We wzierniku uwidoczniono ujście zewnętrzne kanału szyjki okrągłe, wąskie. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym (USG) w kanale szyjki widoczny był twór o echogeniczności mięśniaka o wymiarach 38 × 28 mm, z szypułą wychodzącą z jamy macicy ze ściany przedniej (ryc. 1). Na tej podstawie potwierdzono rozpoznanie rodzącego się mięśniaka macicy. Pacjentka została zakwalifikowana do histeroskopowego zabiegu wycięcia mięśniaka.

Opis zabiegu

W warunkach sali zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym dożylnym drogą waginoskopii (bez zakładania wziernika do pochwy i zapinania kulociągów na szyjkę macicy) wprowadzono histeroskop do pochwy i uwidoczniono ujście zewnętrzne kanału szyjki okrągłe, ...

Praktyczne wskazówki

Opisywany przypadek należy do klasycznych, stosunkowo często spotykanych w praktyce klinicznej, zwłaszcza na dyżurach, sytuacji w ginekologii. Przedstawione postępowanie jest najmniej inwazyjne spośród rozwiązań alternatywnych do miomektomii. Najc...

Innym zalecanym przeze mnie sposobem, szczególnie u kobiet, które rodziły, z szyjką macicy bardziej podatną na poszerzanie (hegarowanie), jest próba resekcji jak największej części mięśniaka resektoskopem. W technice tej po uchwyceniu części pochw...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Rodzący się mięśniak macicy (łac. myoma nascens) oraz mięśniak urodzony (łac. myoma natum) stanowią podgrupę mięśniaków podśluzówkowych macicy. Pierwszy z nich [...]

Do góry