Przypadek kliniczny

Stan przednowotworowy szyjki macicy u kobiety stosującej leki immunosupresyjne

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia1,2
lek. Ewa Jaguszewska1

1Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Poradnia Patofizjologii Szyjki Macicy, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Ewa Jaguszewska

Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

e-mail: jaguszewska.ew@gmail.com

  • Wpływ dysfunkcji układu immunologicznego na rozwój raka szyjki macicy
  • Zachorowalność na nowotwory HPV-zależne wśród biorców narządów i osób stale stosujących leki immunosupresyjne
  • Praktyczne zastosowanie testu QIAsure, oceniającego metylację wybranych genów FAM19A4 i hsa-miR124-2, jako jednego z badań doprecyzowujących wskazania do kolposkopii – na podstawie opisu przypadku

Do Poradni Patofizjologii Szyjki Macicy (PPSM) Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłosiła się 31-letnia kobieta z rozpoznaniem cytologicznym atypowych komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego, w których nie można wykluczyć neoplazji śródnabłonkowej dużego stopnia (ASC-H – atypical squamous cells, cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion [HSIL]). W wywiadzie położniczym pacjentka nie zgłosiła przebytych ciąż. Dodatkową informacją medyczną, jaką podała, był fakt, że w przeszłości przebyła dwa przeszczepienia wątroby i stosuje w sposób ciągły leki immunosupresyjne.

Zastosowano rutynową procedurę pobrania materiału komórkowego z szyjki macicy w celu przeprowadzenia testu na obecność DNA wysokoonkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV HR – high-risk human papilloma virus). Wynik identyfikacji molekularnej wykazał obecność DNA HPV typu 16 oraz przynajmniej jednego z tzw. koktajlu wirusów średnioonkogennych typów HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) oznaczanych łącznie bez szczegółowej identyfikacji jako grupa.

Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami rozpoznanie cytologiczne ASC, oznaczające atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, można podzielić na:

  • atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym charakterze (ASC-US – atypical squamous cells of undetermined significance)
  • atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, w których nie można wykluczyć neoplazji śródnabłonkowej dużego stopnia (ASC-H).

W przypadku pierwszego rozpoznania diagnostyka pogłębiona jest zalecana szczególnie w sytuacji, gdy u pacjentki z ASC-US uzyskano dodatni wynik identyfikacji molekularnej DNA onkogennych typów HPV. Odstąpienie od kolposkopii jest postępowaniem poprawnym przy ujemnym wyniku testu molekularnego. Należy wówczas powtórzyć wykonanie rozmazu cytologicznego w ciągu 6-12 miesięcy. Powtórny wynik ASC-US uprawnia do diagnostyki pogłębionej bez przeprowadzenia testu molekularnego. Drugie z rozpoznań – ASC-H – można traktować jako podstawę do diagnostyki pogłębionej bez konieczności wykonywania dodatkowych badań doprecyzowujących. Zadaniem kolposkopii będzie poszukiwanie miejsc podejrzanych w celu wykonania biopsji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Ważnym czynnikiem decydującym o biologii wirusa brodawczaka ludzkiego jest stan układu immunologicznego. Odporność komórkowa odgrywa decydującą rolę w regresji zakażenia incydentalnego. [...]

Do góry