Przypadki laparoskopowe

Laparoskopowe leczenie wodniaków jajowodów

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Opis przypadku pacjentki starającej się zajść w ciążę z podejrzeniem endometriozy i wodniaka jajowodu
  • Laparoskopowe wycięcie jajowodu zmienionego wodniakowato
  • Alternatywne sposoby leczenia (likwidacji) wodniaków jajowodów

Kobieta w wieku 34 lat starająca się od 3 lat zajść w ciążę została skierowana na zabieg laparoskopii diagnostyczno-leczniczej z powodu podejrzenia endometriozy oraz wodniaka jajowodu prawego. Pacjentka nigdy nie była w ciąży. Nie była diagnozowana w kierunku przyczyny niepłodności. Wcześniej nie sprawdzano u niej drożności jajowodów. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym (USG) uwidoczniono w obu jajnikach małe torbiele endometrialne średnicy około 1 cm każda, jajniki w zrostach z otrzewną ścienną. Obok jajnika prawego wykryto również podłużnego kształtu hipoechogeniczny twór szerokości do 16 mm odpowiadający najprawdopodobniej wodniakowi jajowodu prawego. Macica bez odchyleń.

Lekarz kierujący kobietę do szpitala, a następnie lekarz wykonujący laparoskopię szczegółowo przedstawili pacjentce cel zabiegu. W trakcie rozmowy zwrócili uwagę zwłaszcza na rolę jajowodów w procesie naturalnego zajścia w ciążę. Kobieta rozważała metody wspomaganego rozrodu i świadomie wyraziła zgodę na ewentualne wycięcie nieodwracalnie uszkodzonych jajowodów.

Opis zabiegu

Po wytworzeniu odmy otrzewnej i założeniu trokarów wprowadzono optykę oraz manipulatory. Uwidoczniono trzon macicy prawidłowej wielkości. Przydatki prawe: jajnik w zroście z otrzewną ścienną dołka jajnikowego; podczas uwalniania jajnika ze zrostów wylała się treść czekoladopodobna; jajowód zmieniony wodniakowato, z widocznym prawidłowym aparatem strzępkowym, ruchomy (ryc. 1). Przydatki lewe: jajnik również w zrostach z otrzewną ścienną, z małą torbielą endometrialną, z której podczas uwalniania zrostów wylała się treść czekoladopodobna; jajowód niezmieniony (ryc. 2). Po podaniu błękitu metylenowego do jamy macicy przez założony cewnik zaobserwowano wypływ kontrastu przez jajowód lewy; nie zauważono wypływu kontrastu przez jajowód prawy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wodniaki jajowodów (hydrosalpinx, sactosalpinx) stanowią obecnie duży problem diagnostyczno-terapeutyczny w leczeniu niepłodności1. Powstają one w wyniku niedrożności jajowodów, najczęściej w okolicy [...]
Do góry