Stosowanie urządzeń wysokoenergetycznych w leczeniu chorób pochwy – stanowisko AUGS

John O. DeLancey, MD

Contemporary OB/GYN 2020;65(8):11-2

  • Miejsce urządzeń wysokoenergetycznych (EBD) w uroginekologii
  • Skuteczność i bezpieczeństwo laseroterapii oraz innych EBD w leczeniu chorób sromu i pochwy w świetle opinii towarzystw naukowych oraz instytucji rządowych
  • Wykorzystanie EBD w chirurgii wysiłkowego nietrzymania moczu, zaburzeń statyki narządu rodnego czy terapii atrofii urogenitalnej – zastrzeżenia i obawy

Niniejsze stanowisko kliniczne dotyczące stosowania urządzeń wysokoenergetycznych (EBD – energy-based devices) w leczeniu chorób pochwy zostało opracowane na podstawie stwierdzeń sformułowanych przez ekspertów American Urogynecologic Society (AUGS) ds. EBD. Grupa przygotowująca konsensus posłużyła się zmodyfikowaną metodą delficką do oceny zgodności poglądów ekspertów na temat tych twierdzeń, która została poprzedzona usystematyzowanym przeglądem piśmiennictwa. Oceniono łącznie 40 stwierdzeń, które podzielono na 5 następujących kategorii: kryteria dotyczące pacjentek, kryteria dotyczące lekarzy prowadzących leczenie, skuteczność, bezpieczeństwo oraz szczegółowe kwestie dotyczące leczenia.

W komunikacie na temat bezpieczeństwa z lipca 2018 roku Food and Drug Administration (FDA) wydała publiczne ostrzeżenie dotyczące wykorzystywania EBD podczas zabiegów odmładzania pochwy (vaginal rejuvenation) lub zabiegów kosmetycznych w obrębie pochwy1. W dokumencie tym zwrócono uwagę na nieprecyzyjność określenia „odmładzanie pochwy” i podkreślono, że chociaż FDA zdaje sobie sprawę z tego, że takie urządzenia jak lasery znajdują różne zastosowanie w chirurgii, to agencja nie zaaprobowała ich używania w żadnym ze wskazań ginekologicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia

Brak zgodności ekspertów co do wielu stwierdzeń dotyczących leczenia za pomocą EBD stosowanego obecnie w praktyce klinicznej bez odpowiednich wstępnych dowodów [...]

Do góry