Temat numeru

Wypalenie zawodowe lekarzy i samoleczenie

Deepika Sagaram, MD1
Francine Hughes, MD2

1Instructor, Department of Obstetrics & Gynecology and Women’s Health, Montefiore Medical Center and the Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku

2Professor, Department of Obstetrics & Gynecology and Women’s Health, Montefiore Medical Center and the Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku

Contemporary OB/GYN 2020;65(9):8-10

  • Syndrom wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych – problem, którego nie można bagatelizować
  • Przegląd metod zaradczych i samopomocowych, które sprawdzą się również w czasie izolacji społecznej w dobie pandemii COVID-19
  • Propozycje rozwiązań instytucjonalnych/rządowych w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i zwalczaniu go wśród lekarzy


Niestety, medycyna zawsze była dumna z tej kultury niezwyciężalności: niewzruszony lekarz, który wznosi się ponad przytłaczające okoliczności, zawsze spokojny i opanowany. Idealizujemy siebie jako istoty nadludzkie, ale w rzeczywistości jesteśmy zwykłymi ludźmi
.

– Atul Nakhasi, MD1

 

Wypalenie zawodowe lekarzy zostało dostrzeżone jako coraz poważniejszy problem w dziedzinie medycyny na długo przed wybuchem pandemii COVID-19, choroby wywołanej przez SARS-CoV-2. Osoby doświadczające wypalenia zawodowego charakteryzują się: wyczerpaniem, zmniejszeniem efektywności pracy zawodowej oraz negatywnym lub cynicznym nastawieniem do pracy2. Syndrom ten występuje w odpowiedzi na przewlekły stres związany z pracą, kiedy postrzegane potrzeby są większe niż postrzegane dostępne zasoby. W badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano, że przed pandemią COVID-19 objawy wypalenia zawodowego odczuwało 35-54% amerykańskich pielęgniarek i lekarzy3.

Wystąpieniem wypalenia zawodowego zagrożona jest każda osoba aktywna zawodowo, której obowiązki wiążą się z dużym poziomem stresu. Szczególnie podatni są na niego lekarze. Cechy, które promuje się i nagradza podczas szkolenia lekarskiego – takie jak: zaangażowanie, współczucie, altruizm, zwracanie uwagi na szczegóły oraz stawianie innych ponad siebie – są jednocześnie tymi samymi, które powodują, że lekarz jest bardziej narażony na wypalenie zawodowe4,5. Mimo że te cechy są ważne w codziennej pracy lekarskiej, w skrajnych sytuacjach mogą sprzyjać wypaleniu zawodowemu. W dłuższej perspektywie syndrom ten prowadzi do erozji człowieczeństwa i niszczy zdolność sensownej komunikacji z samym sobą, bliskimi oraz pacjentami. Konsekwencje wypalenia są dalekosiężne i mogą mieć implikacje na poziomie osobistym oraz instytucjonalnym. Lekarze dotknięci wypaleniem zawodowym mogą odczuwać mniejszą satysfakcję z pracy, a także są narażeni na zaburzenia relacji osobistych, problemy z używkami, jak również na większe ryzyko popełnienia samobójstwa. Z powodu wypalenia są też gorzej oceniani w skalach satysfakcji pacjentów6. Z perspektywy instytucjonalnej wypalenie powoduje, że lekarze częściej zmieniają pracę, co prowadzi do większej rotacji personelu i mniejszej produktywności5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Samoleczenie

Pierwszym krokiem w kierunku przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu na poziomie indywidualnym jest rozpoznawanie jego symptomów. Syndrom ten może się manifestować na poziomie [...]

Wykraczając poza samoleczenie

Instytucje odgrywają istotną rolę w tworzeniu środowiska sprzyjającego dobremu samopoczuciu lekarzy. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że mogą to ułatwiać przede wszystkim [...]

Traumatyczne zdarzenia

W czasie kryzysu zasoby mogą być niewystarczające, a wymagania i reguły rządzące praktyką medycyny zmieniać się niemal z dnia na dzień. [...]

Wnioski

Wypalenie zawodowe lekarzy pozostaje poważnym i powszechnym problemem w medycynie. Środowisko medyczne stworzyło kulturę ceniącą zaangażowanie, niezależność i doskonałość, często ze [...]

Do góry