Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Szanowni Państwo!

Tematem przewodnim pierwszego w nowym roku wydania „Ginekologii po Dyplomie” jest problem zespołu wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych. Zagadnienia tego nie można bagatelizować, zwłaszcza w obecnej, przedłużającej się sytuacji epidemicznej. W związku z tym gorąco polecam P.T. czytelnikom opracowanie obejmujące przegląd metod zaradczych i samopomocowych, które mogą sprawdzić się również w czasie izolacji społecznej w dobie pandemii COVID-19. Autorki artykułu formułują ponadto propozycje rozwiązań instytucjonalnych i rządowych w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i zwalczaniu go wśród lekarzy. Proszę nade wszystko zwrócić uwagę na zdanie wypowiedziane przez Roberta Waha, byłego prezesa American Medical Association: „Najważniejszym pacjentem, którym musimy się zaopiekować, jest ten, którego widzimy w lustrze”.

Dynamiczny postęp technologiczny dokonujący się w obecnych czasach sprawia, że działania medyczne wspomagane nowoczesną technologią stały się naszą zawodową codziennością. W związku z tym rodzą się pytania, czy używając nowych urządzeń, mamy pełną...

Do góry