Opieka ginekologiczna nad transmężczyznami

Halley Crissman, MD, MPH1
Daphna Stroumsa, MD, MPH, MSC2

1Ob/gyn, University of Michigan w Ann Arbor

2Ob/gyn, clinical lecturer Reproductive Endocrinology, University of Michigan w Ann Arbor

Contemporary OB/GYN 2020;65(8):20-4

  • Dostęp osób transpłciowych i niebinarnych, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, do opieki zdrowotnej – jak stworzyć dla tych pacjentów bezpieczne i przyjazne warunki w gabinecie ginekologa?
  • Wybrane aspekty opieki ginekologicznej nad osobami transpłciowymi i niebinarnymi: zdrowie reprodukcyjne i profilaktyka nowotworowa
  • Przegląd interwencji medycznych afirmujących płeć

Osoby transpłciowe i niebinarne wymagają wysokiej jakości opieki zdrowotnej związanej z seksualnością i rozrodem. W przypadku transmężczyzn oraz osób niebinarnych, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, najodpowiedniejszymi lekarzami do sprawowania takiej opieki są ginekolodzy-położnicy.

Osoby transpłciowe i niebinarne poszukujące opieki zdrowotnej doświadczają nieproporcjonalnie często dyskryminacji i stygmatyzacji, a ponadto mogą natrafiać na dodatkowe, unikatowe, przeszkody utrudniające im skorzystanie z opieki ginekologicznej i związanej z rozrodem1. Nawet w przypadku braku jawnej dyskryminacji osoby te stają w obliczu wyzwań związanych z dyskryminacją strukturalną, czyli cisnormatywnością (założenie, że wszystkie osoby są cispłciowe, oraz sposoby konstrukcji świata społecznego w taki sposób, aby dostosować go do potrzeb osób cispłciowych i zachęcać do zgodności z takimi normami)2. Przykładowo: świadczeniodawcy i personel medyczny często czynią założenia dotyczące tożsamości lub ekspresji płciowej pacjentów w przychodni zdrowia kobiet; wielu świadczeniodawców nie ma odpowiednich kompetencji kulturowych niezbędnych w opiece nad osobami transpłciowymi i niebinarnymi; pacjenci ci mogą mieć też trudności w dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego1,3,4. Ze względu na częste negatywne i traumatyczne doświadczenia osób transpłciowych i niebinarnych w kontaktach z pracownikami ochrony zdrowia wielu pacjentów z tej grupy rezygnuje z niezbędnej opieki medycznej1.

American College of Obstetricians and Gynecologists wezwało ginekologów-położników do udzielenia pomocy osobom różnorodnym płciowo w uzyskiwaniu dostępu do rutynowego leczenia i badań przesiewowych, a także realizacji potrzeb w zakresie opieki afirmującej płeć5. W artykule zatytułowanym „Opening the ob/gyn door for sexual and gender minority patients”, opublikowanym w 2019 roku na łamach „Contemporary OB/GYN”, dr Light i Obedin-Maliver dokonały przeglądu praktyki ginekologicznej w celu zapewnienia pacjentom należącym do mniejszości seksualnych i płciowych przyjaznego środowiska w przychodniach ginekologiczno-położniczych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Tworzenie strukturalnie afirmującego środowiska

Przychodnie mogą zacząć budować zaufanie pacjentów i zmniejszać ich lęk, zanim jeszcze osoby te wejdą do pokoju badań. Kroki, jakie można [...]

Szczególne rozważania dotyczące badania narządów miednicy przez pochwę

Badanie narządów miednicy przez pochwę może być szczególnie trudnym, a nawet powodującym uraz, doświadczeniem dla osób transpłciowych i niebinarnych. Wielu z [...]

Badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy

Transpłciowi mężczyźni rzadziej poddają się zalecanym badaniom przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy niż cispłciowe kobiety. Wynika to częściowo z lęku [...]

Antykoncepcja

Osoby transpłciowe i niebinarne podobnie jak osoby cispłciowe różnią się od siebie pod względem seksualności i praktyk seksualnych. Ograniczone dane wskazują, [...]

Nieprawidłowe krwawienie w trakcie stosowania testosteronu

U większości osób transpłciowych i niebinarnych, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, stosowanie egzogennego testosteronu powoduje ustanie miesiączkowania, typowo w ciągu [...]

Histerektomia i owariektomia afirmująca płeć

Wiele osób transpłciowych i niebinarnych, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, odczuwa dysforię związaną z tym, że mają macicę, jajowody, jajniki [...]

Podsumowanie

Ginekolodzy-położnicy mogą odgrywać istotną rolę w poprawie dostępu osób transpłciowych i niebinarnych do odpowiedniej jakości opieki ginekologicznej i dotyczącej rozrodu. Można [...]

Do góry