Kiedy choroby endokrynologiczne matki są wskazaniem do pogłębionej diagnostyki stanu płodu

dr hab. n. med. Michał Kunicki

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Leczenia Niepłodności Invicta w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Michał Kunicki

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

e-mail: mkunicki@wum.edu.pl

  • Objawy i rozpoznawanie chorób tarczycy, nadnerczy oraz przysadki u ciężarnych
  • Związek między wybranymi chorobami endokrynologicznymi u matki a powikłaniami płodowymi
  • Wpływ tych patologii endokrynologicznych i sposobów ich leczenia na przebieg ciąży oraz rozwój płodu

W swojej praktyce lekarskiej położnicy mogą spotkać pacjentki z różnymi chorobami endokrynologicznymi, które występowały przed ciążą lub po raz pierwszy zostały rozpoznane w czasie jej trwania. Najczęściej są to choroby tarczycy. Inne patologie endokrynologiczne występują zdecydowanie rzadziej i zdarza się, że lekarz pracujący w sali porodowej w ogóle nie spotyka ciężarnych z takimi problemami lub zetknie się z nimi raz, co najwyżej kilka razy, w swojej karierze.

Rozpatrując wpływ tych zaburzeń na konieczność przeprowadzenia dogłębnej diagnostyki u płodu, wyróżniłbym dwie sytuacje, z jakimi może mieć do czynienia lekarz. Po pierwsze, najczęściej są to zdiagnozowane przed ciążą choroby endokrynologiczne, które prowadzą do określonych powikłań matczyno-płodowych, po drugie – nierozpoznane w czasie ciąży i nieleczone bądź niewłaściwie leczone choroby endokrynologiczne. Czasami wpływ na płód mogą mieć leki przyjmowane przez matkę mimo prawidłowo przeprowadzonej terapii. Ważne, aby w wybranych przypadkach w diagnostyce różnicowej określonych powikłań płodowych pamiętać o możliwości ich związku z chorobami endokrynologicznymi czy leczeniem tych zaburzeń.

Choroby tarczycy

Do najczęstszych patologii endokrynologicznych, z którymi mają do czynienia lekarze endokrynolodzy i położnicy, należą niedoczynność i nadczynność tarczycy.

Niedoczynność tarczycy

W praktyce lekarze położnicy często spotykają kobiety z rozpoznaną najczęściej przed ciążą lub na początku ciąży niedoczynnością tarczycy. W krajach bez stwierdzonego niedoboru jodu zazwyczaj występuje ona w przebiegu przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, czyli choroby Hashimoto. Inne, rzadziej stwierdzane przyczyny to: stan po terapii radiojodem lub przebyta tyreoidektomia oraz nieadekwatne dawki tyreostatyków stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy. Częstość występowania niedoczynności tarczycy w ciąży szacuje się na 1-2%1.

Nieleczona niedoczynność tarczycy może prowadzić do wystąpienia: niedokrwistości, nadciśnienia tętniczego, stanu przedrzucawkowego, przedwczesnego odklejenia się łożyska, a także do poronień i martwych porodów. Rozpoznanie u matki ustala się na podstawie wywiadu i wyników badań hormonalnych – stężenia tyreotropiny (TSH – thyroid-stimulating hormone) oraz wolnej tyroksyny (fT4 – free thyroxine).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroby nadnerczy

Choroby nadnerczy występują znacznie rzadziej w czasie ciąży niż choroby tarczycy. Mogą jednak również wpływać na dobrostan płodu, jeśli są leczone [...]

Choroby przysadki

W praktyce lekarskiej można spotkać pacjentki z rozpoznanymi guzami przysadki wydzielającymi prolaktynę (prolaktynoma). Stanowią one około 50% wszystkich guzów przysadki. Jeśli [...]

Podsumowanie

Inne choroby endokrynologiczne, takie jak m.in. phaeochromocytoma, zespół Conna czy moczówka, są niezwykle rzadko wykrywane u kobiet w ciąży. Ich obecność [...]
Do góry