Stracona szansa

Catherine Y. Spong, MD

Redaktor naczelna czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Professor, Vice-Chair, Obstetrics and Gynecology Gillette Professorship of Obstetrics and Gynecology; Chief of Maternal-Fetal Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas

Contemporary OB/GYN 2021;66(3):10-11

  • Apel o włączanie ciężarnych do badań naukowych nad szczepionkami i produktami terapeutycznymi
  • Jak wytyczne odnoszące się do kobiet w ciąży i karmiących piersią powinny być sformułowane, aby były stosowane w praktyce?
  • Szczepienie przeciwko COVID-19 w czasie ciąży i laktacji w świetle wytycznych różnych instytucji i towarzystw naukowych


To naprawdę stracona szansa. Dekady starań, w tym wypracowywanie stanowisk, opracowywanie i wdrażanie wytycznych przez poszczególne osoby, grupy, organizacje zawodowe, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych, aby uwzględniać kobiety w ciąży i karmiące piersią w badaniach naukowych i ułatwić włączanie tych grup pacjentek do prób klinicznych, nie miały wpływu na badania dotyczące pandemii COVID-19 – choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Z dostępnych publikacji (a nawet z projektu naukowego mojej córki będącej w ósmej klasie zatytułowanego „Szczepionki przeciwko COVID-19: skuteczność ograniczona przez kryteria włączenia?”) jasno wynika, że żadna z tych grup nie została objęta badaniami naukowymi nad szczepionkami przeciwko COVID-19 lub produktami terapeutycznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w leczeniu tej choroby.

Jako osoba bardzo zaangażowana w to zagadnienie jestem przygnębiona brakiem postępu. Mam świadomość jednak, że spośród wielu zaleceń ekspertów niektóre są możliwe do zastosowania w praktyce, inne natomiast, choć mają kluczowe znaczenie, będą trudne w realizacji.

Po pierwsze, należy wprowadzić wymóg włączania kobiet w ciąży i karmiących piersią do badań naukowych. Obecnie ciężarne są standardowo wykluczane z badań naukowych. Instytucje zarządzające próbami klinicznymi, finansujące je i/lub mogące wymagać p...

Do góry