Komentarz do artykułów:
„Ciężkość przebiegu COVID-19 określa prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań ciąży”
„Szczepionki przeciwko COVID-19”
„Stracona szansa”

dr n. med. Aleksandra Stupak1
dr hab. n. med. Wojciech Kwaśniewski2
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska1

1Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Do góry