Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Za nami ważne wydarzenie, jakim niewątpliwie był XV Kongres Akademii po Dyplomie „Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie”. Dziękując Państwu za liczny udział – ponad 1200 uczestników online robi wrażenie – mam nadzieję, że program naukowy konferencji przynajmniej w części spełnił Państwa oczekiwania, i wierzę, że następny kongres odbędzie się już w tradycyjnej formule. Pokongresowe wydanie „Ginekologii po Dyplomie” jest kontynuacją kształcenia ustawicznego i zawiera wiele ciekawych artykułów o szerokim zakresie tematycznym. Zachęcam P.T. czytelników do zapoznania się z ich treścią.

Przede wszystkim dla położników cenne będzie opracowanie na temat cholestazy wewnątrzwątrobowej w czasie ciąży. Jest to prezentacja aktualnego stanowiska Society for Maternal-Fetal Medicine obejmującego nie tylko monitorowanie przebiegu cholestazy i leczenie tego schorzenia, lecz także praktyczne zalecenia dotyczące terminu oraz sposobu zakończenia ciąży powikłanej cholestazą. Wszystkich położników zachęcam do zapoznania się z pracą poświęconą coraz liczniejszej populacji ciężarnych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Artykuł ten koresponduje z opracowaniem publikowanym w poprzednim numerze naszego czasopisma dotyczącym hiperglikemii wykrytej po raz pierwszy w czasie ciąży. W artykule, który znajdą Państwo w bieżącym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie”, oprócz omówienia różnych strategii przesiewowego wykrywania cukrzycy u kobiet w ciąży, zawarto również przegląd metod leczenia cukrzycy ciążowej: od modyfikacji stylu życia (diety i aktywności fizycznej) do farmakoterapii (insuliną i lekami doustnymi: metforminą oraz gliburydem). Obszerny komentarz do tego opracowania odnoszący się do polskich realiów dodatkowo podnosi jego walory praktyczne. Pozostając przy tematyce położniczej, polecam Państwu bardzo aktualne (mierzymy się ze wzbierającą IV falą pandemii COVID-19) opracowanie dotyczące przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 u ciężarnych oraz wpływu na matkę i dziecko zachorowania na COVID-19. Autor tego opracowania analizuje korzyści, skuteczność i bezpieczeństwo związane z podawaniem kobietom planującym ciążę, ciężarnym oraz karmiącym piersią szczepionek mRNA i szczepionek wektorowych. Ponadto gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z zagadnieniem będącym w pewnym sensie nowością w położnictwie – z protokołem ERAS/ERAC u kobiet po cięciu cesarskim. Protokół ERAS jest dosyć szeroko stosowany w chirurgii jamy brzusznej, w tym podczas zabiegów ginekologicznych. Oczywiście pozostałe tematy położnicze omówione w bieżącym numerze „Ginekologii po Dyplomie” są równie ważne w naszej codziennej praktyce, dlatego polecam je Państwa uwadze.

Tematem przewodnim niniejszego wydania „Ginekologii po Dyplomie” jest bolesne miesiączkowanie. Autorki tego opracowania syntetycznie i jednoznacznie definiują najczęstsze przyczyny pierwotnej i wtórnej postaci dysmenorrhea, omawiają metody diagnostyczne oraz proponują algorytm postępowania leczniczego. Moja szczególna zachęta do zapoznania się z tym artykułem wiąże się z propagowaniem idei jak najwcześniejszego rozpoznawania endometriozy – schorzenia, które może wpłynąć na całe dorosłe życie kobiety w każdym aspekcie jej aktywności. Gorąco polecam.

Do pasjonatów ginekologicznej chirurgii onkologicznej kieruję zachętę do zapoznania się z artykułem na temat postępowania u chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy. Zespół autorów z prof. Łukaszem Wicherkiem na czele omawia problemy uzupełniającej histerektomii wykonywanej z powodu krwawienia lub krwotoku, wskazuje miejsce procedury wytrzewienia w opiece paliatywnej chorych na raka szyjki macicy, a także prezentuje system organizacji pomocy chirurgicznej ze wskazań nagłych w przypadku zaawansowanego raka szyjki macicy. Opracowanie to na pewno pomoże nam w wyborze strategii postępowania w tych jakże dramatycznych okolicznościach. Pozostałe dwa artykuły o tematyce pośrednio związanej z onkologią ginekologiczną, poświęcone morcelacji i liszajowi twardzinowemu, stanowią uzupełnienie oferty nie tylko dla ginekologów onkologów, gdyż informacje w nich zawarte z pewnością okażą się bardzo przydatne w podejmowaniu codziennych decyzji terapeutycznych.

Jeszcze raz gorąco zachęcam Państwa do lektury ostatniego już w tym roku wydania „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry