Niepłodność w przebiegu zespołu policystycznych jajników – postępowanie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Maria Jerzak

m-CLINIC w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Maria Jerzak

m-CLINIC w Warszawie

ul. Puławska 77/lok. U9, 02-595 Warszawa

e-mail: mmjerzak@wp.pl

  • Patogeneza zespołu policystycznych jajników
  • Kryteria rozpoznania zespołu policystycznych jajników
  • Terapia zespołu policystycznych jajników w medycynie rozrodu


Zgodnie z najnowszymi wynikami badań naukowych zarówno eksperymentalnych, jak i translacyjnych niepłodność u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS – polycystic ovary syndrome) wiąże się z nieprawidłową jakością komórki jajowej i receptywnością błony śluzowej macicy, zaburzonymi interakcjami zarodka z tą błoną oraz z nieefektywną placentogenezą, co ma związek z ogólnoustrojowym przewlekłym stanem zapalnym małego stopnia i zmienioną aktywnością autonomicznego układu nerwowego.

Patogeneza PCOS

Zespół policystycznych jajników to najczęstsza endokrynopatia stwierdzana u kobiet w wieku rozrodczym, dotyczy 8-13% z nich (w zależności od badanej populacji i przyjętej definicji zaburzenia). PCOS wpływa na funkcje reprodukcyjne, metaboliczne oraz psychologiczne kobiety. Nie ulega wątpliwości, że w terapii niepłodności kluczowe jest prawidłowe i optymalne rozpoznanie1-6. W tabelach 1 i 2 przedstawione zostały kryteria rozpoznania PCOS przyjęte w 2003 roku oraz ich modyfikacja zaproponowana w 2018 roku3. Pacjentki z PCOS często pytają: „Dlaczego ja?”. Po postawieniu diagnozy odczuwają gniew, zawstydzenie, frustrację, ale też ulgę7. Ponadto kobiety z PCOS narażone są na zwiększone ryzyko chorób sercowo-metabolicznych. Zespół ten jest także czynnikiem ryzyka zachorowania na COVID-19, o czym świadczą wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii podczas pierwszej fali pandemii (od stycznia do lipca 2020 roku). Włączono do niego 21 292 pacjentki z PCOS i 78 310 kobiet dobranych wiekiem bez tego zespołu. Wykazano w nim zwiększone o 52% ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u kobiet z PCOS w porównaniu z grupą kontrolną, które utrzymywało się na poziomie o 28% wyższym po uwzględnieniu wieku, wskaźnika masy ciała (BMI – body mass index), stężenia glukozy i innych istotnych zmiennych dla pandemii8.

W ostatnich badaniach podkreślono znaczenie czynników genetycznych w patogenezie PCOS. Stwierdzono, że kobiety z subtypem reprodukcyjnym tego zespołu są znamiennie częściej nosicielkami jednego lub więcej wariantów genu DENND1A (tab. 3)9. Ponadto ...

Procesy zapalne są zaangażowane w owulację i odgrywają kluczową rolę w dynamice wzrostu pęcherzyków jajnikowych. Wisceralna tkanka tłuszczowa może powodować odpowiedź zapalną poprzez wzmożoną produkcję cytokin zapalnych i rekrutację komórek układu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patogeneza PCOS

Zespół policystycznych jajników to najczęstsza endokrynopatia stwierdzana u kobiet w wieku rozrodczym, dotyczy 8-13% z nich (w zależności od badanej populacji [...]

Algorytm postępowania u niepłodnej pacjentki z PCOS

Terapia niepłodności koncentruje się na: przygotowaniu hormonalnym endometrium, czynności skurczowej miometrium oraz interakcjach pomiędzy zarodkiem a endometrium, a także obejmuje naturalnie [...]

Podsumowanie

Kobiety z PCOS są częściej leczone z powodu niepłodności oraz poddawane technikom wspomaganego rozrodu, są starsze w chwili urodzenia pierwszego dziecka, [...]

Do góry