Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Ostatnie w tym roku wydanie „Ginekologii po Dyplomie” zawiera wiele niezwykle ciekawych i jednocześnie wysoce przydatnych w naszej codziennej praktyce artykułów. Zachęcam zatem do ich lektury.

Tematem przewodnim tego numeru jest klinicznie trudny problem, jakim niewątpliwie jest nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży. W artykule, który Państwu rekomenduję, oprócz bardzo syntetycznych, dobrze wyselekcjonowanych informacji dotyczących rozpoznania nadciśnienia u kobiet w ciąży zawarto jednoznaczne wskazówki postępowania u ciężarnych z ekstremalnie ciężkimi i zagrażającymi życiu powikłaniami nadciśnienia tętniczego, takimi jak: stan przedrzucawkowy i rzucawka oraz zespół HELLP. Dodatkową zaletą tego opracowania, wyróżniającą je na tle innych tego typu prac przeglądowych, są dane na temat ryzyka wystąpienia w przyszłości chorób układu krążenia w tej grupie matek. Zwracam też Państwa uwagę na niezwykle cenny komentarz do tego artykułu napisany przez specjalistę z zakresu hipertensjologii, w którym wypunktował on odmienności epidemiologiczne i terapeutyczne tego zjawiska w Polsce.

Pozostając w sferze zagadnień położniczych, polecam ciekawy artykuł zespołu polskich autorów na temat fizjologicznych zmian układu sercowo-naczyniowego płodu w przebiegu ciąży ze szczególnym uwzględnieniem anatomii i funkcji serca płodu w III trymestrze ciąży. Ponadto dla specjalistów i szkolących się w zakresie echokardiografii płodowej niewątpliwie cenne będą możliwość poznania bliżej i przypomnienia sobie roli tego badania w wykrywaniu wrodzonych wad serca, a także omówienie technik echokardiograficznych szczególnie ważnych podczas badania USG III trymestru ciąży.

Mimo relatywnie rzadkiego występowania raka jajnika u kobiet w ciąży gorąco zachęcam do zapoznania się z tym bardzo trudnym i interdyscyplinarnym, gdyż obejmującym współdziałanie ginekologa onkologa, położnika i onkologa klinicznego, zagadnieniem. Autorzy opracowania przedstawili zasady zarówno diagnostyki, jak i leczenia pacjentek z rakiem jajnika i współistniejącą ciążą. Niewątpliwą zaletą tego artykułu jest bardzo jednoznaczne przedstawienie algorytmów European Society for Medical Oncology odnoszących się do postępowania u ciężarnych z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi jajnika.

Głównie ginekologów zainteresuje z pewnością artykuł traktujący o zaleceniach wielospecjalistycznego postępowania z pacjentkami po zakończeniu leczenia onkologicznego z powodu raka piersi w celu poprawy jakości życia chorych na ten nowotwór.

W naszej codziennej praktyce ginekologicznej niewątpliwie cenny będzie artykuł na temat przyczyn nieprawidłowych krwawień z układu płciowego u młodocianych, a także krytyczny przegląd metod ich leczenia. Zamieszczony kliniczny opis dwóch przypadków stanowi ilustrację postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u nastolatek z obfitymi miesiączkami spowodowanymi skazą krwotoczną i anowulacją. Polecam również obszerny komentarz do tego artykułu prezentujący polskie uwarunkowania diagnostyki i leczenia tej patologii.

Zachęcam także do zapoznania się z kolejnym przydatnym w codziennej praktyce ambulatoryjnej opracowaniem na temat implikacji pokolposkopowego wyniku histopatologicznego i z rekomendowanym algorytmem postępowania. Autorzy odpowiadają w nim na pytania: kiedy monitorować, a kiedy leczyć HSIL (CIN2, CIN3, zmiany niesklasyfikowane) i czy leczyć LSIL (CIN1)? Warto porównać zasady tego systemu z aktualnymi wytycznymi towarzystw europejskich i północnoamerykańskich. W treści artykułu zawarte również zostały pewne – moim zdaniem – zbyt rygorystyczne zalecenia i wymagania dotyczące profilaktyki i leczenia patologii szyjki macicy. Zachęcając Państwa do lektury, proszę o głosy w dyskusji na ten temat. Najbardziej wartościowe komentarze zostaną opublikowane w następnych wydaniach naszego czasopisma.

W dobie coraz tańszych i coraz powszechniej stosowanych nieinwazyjnych testów prenatalnych zachęcam P.T. czytelników do zapoznania się z krytycznym opracowaniem na ten temat. Autorka tego krótkiego artykułu zwraca uwagę na konsekwencje niewłaściwej interpretacji wyników nieinwazyjnych testów prenatalnych i ryzyko uzyskania wyniku fałszywie dodatniego, a także wskazuje na konieczność potwierdzenia dodatniego wyniku nieinwazyjnych badań prenatalnych innymi metodami mającymi ugruntowaną pozycję w diagnostyce prenatalnej. Ciekawy komentarz autorki polskiej uzupełnia to ważne opracowanie.

Nadchodzący szybkimi krokami okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku niech będzie dla Państwa czasem wspólnie przeżywanej radości oraz miłej, owocnej lektury wydania „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry