Nieprawidłowe krwawienia z macicy u nastolatek

Oluyemisi A. Adeyemi-Fowode, MD1
Emily P.A. Brander, MD, FRCSC1,2

1Division of Pediatric and Adolescent Gynecology, Baylor College of Medicine w Houston

2Texas Children’s Hospital w Houston

Contemporary OB/GYN 2022;67(3):20-24

  • Przyczyny nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych u młodocianych pacjentek
  • Przegląd metod leczenia nieprawidłowych krwawień macicznych
  • Opis dwóch przypadków nastolatek z obfitymi miesiączkami spowodowanymi skazą krwotoczną i anowulacją


Nieprawidłowe krwawienie z macicy (AUB – abnormal uterine bleeding), definiowane jako krwawienie z trzonu macicy, które odbiega od normy pod względem objętości, regularności i/lub momentu wystąpienia, może być ostre lub przewlekłe1. Ostre AUB to epizod nasilonego krwawienia w na tyle dużej ilości, że konieczna jest natychmiastowa interwencja w celu uniknięcia dalszej utraty krwi1. U większości osób przewlekłe AUB oznaczają krwawienie występujące przez 6 miesięcy. Obfite krwawienia miesiączkowe (HMB – heavy menstrual bleeding) definiuje się jako nadmierną utratę krwi podczas miesiączkowania, która wywiera niekorzystny wpływ na fizyczny, społeczny, emocjonalny lub materialny aspekt życia kobiety2.

U nastolatek długość cyklu miesiączkowego wynosi typowo 21-45 dni, krwawienie trwa do 7 dni i ze względu na objętość wypływającej krwi wymaga stosowania 3-6 podpasek lub tamponów dziennie (z przyczyn higienicznych zużycie tych materiałów może być większe)3. Z wielu powodów charakterystyka krwawień miesiączkowych może wykroczyć poza tak zdefiniowane granice normy. Najczęstszą przyczyną AUB u nastolatek jest anowulacja spowodowana niedojrzałością osi podwzgórze–przysadka–jajniki. Od momentu wystąpienia pierwszej miesiączki do osiągnięcia dojrzałości osi podwzgórze–przysadka–jajniki mogą upłynąć nawet 3 lata4. W tym okresie diagnostyka jest uzasadniona, jeżeli:

  • krwawienia miesiączkowe występują częściej niż co 21 dni lub rzadziej niż co 45 dni
  • odstęp między krwawieniami wyniósł 90 dni, nawet jeżeli dotyczyło to tylko jednego cyklu
  • krwawienie trwa dłużej niż 7 dni
  • pacjentka musi często (co 1-2 godz.) wymieniać produkty higieny osobistej z powodu ich nasiąknięcia krwią
  • krwawienie jest nasilone i związane z wywiadami nadmiernego siniaczenia się lub ze skazą krwotoczną w wywiadach rodzinnych3.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ustandaryzowało terminologię wykorzystywaną do klasyfikowania przyczyn AUB, wprowadzając schemat diagnostyczny PALM-COEIN, który dzieli przyczyny AUB na strukturalne i niestrukturalne (ryc...

Opis przypadku 1

Dwunastoletnia dziewczynka zgłasza się na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ 48 dni wcześniej wystąpiła u niej pierwsza miesiączka, która wciąż trwa. Pacjentka podaje, że musi zmieniać podpaski co 1-2 godz., wydala skrzepy wielkości ćwierćdo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Postępowanie kliniczne

Postępowanie terapeutyczne u pacjentek z AUB ma na celu opanowanie obecnego epizodu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi w trakcie przyszłych cykli. [...]

Omówienie przypadku 1

Opisany przypadek stanowi przykład wystąpienia ostrego krwawienia w momencie pierwszej miesiączki, co raczej wynika ze współistniejącej u pacjentki skazy krwotocznej niż [...]

Omówienie przypadku 2

Opisany przypadek sugeruje krwawienia spowodowane anowulacją. Oprócz diagnostyki takiej samej jak w przypadku ostrego krwawienia miesiączkowego, którą zastosowano u pierwszej pacjentki, [...]

Do góry