Przypadki laparoskopowe

Torbiel lewego dołu biodrowego

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Kazuistyczny przypadek torbieli imitującej wodniaka jajowodu
  • Wodniak jajowodu a płodność
  • Przegląd chirurgicznych metod leczenia wodniaków jajowodu ze szczególnym uwzględnieniem postępowania u kobiet starających się zajść w ciążę

Opis przypadku

Do szpitala została skierowana 31-letnia kobieta z powodu podejrzenia wodniaka lewego jajowodu w celu wykonania zabiegu operacyjnego. W wywiadzie starania zajścia w ciążę od roku; pacjentka nigdy nie była w ciąży, nie była też operowana w obrębie jamy brzusznej. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym narządu płciowego uwidoczniono w lewym dole biodrowym prawidłowy jajnik, a obok niego przestrzeń płynową o wymiarach 5 × 3 cm, nieregularnym kształcie, o obrazie wodniaka jajowodu lewego. Macica oraz przydatki prawe bez zmian. Wykonano test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) – stężenie oznaczonych markerów było prawidłowe.

Po rozmowie z pacjentką ustalono zakres zabiegu obejmujący: śródoperacyjne sprawdzenie drożności jajowodów, ewentualne wycięcie zmienionego wodniakowo jajowodu lewego, uwolnienie zrostów w miednicy mniejszej.

Opis zabiegu

Po wytworzeniu odmy otrzewnowej wprowadzono przez pępek trokar o średnicy 10 mm oraz umieszczono w podbrzuszu 3 trokary o średnicy 5 mm. Założono optykę laparoskopu i uwidoczniono przydatki prawe – jajnik prawidłowy, jajowód z guzkiem średnicy około 7 mm w okolicy strzępek, poza tym niezmieniony (ryc. 1). Macica w tyłozgięciu, ruchoma, bez zmian. Po lewej stronie widoczna torbiel pozaotrzewnowa o trudnym do uchwycenia punkcie wyjścia (ryc. 2). Pozostałe narządy jamy otrzewnej w wizualizacji laparoskopowej niezmienione. W pierwszej kolejności oddzielono krezkę esicy od więzadła lejkowo-miednicznego (ryc. 3). Po zsunięciu esicy uwidoczniono torbiel pozaotrzewnową miednicy mniejszej bez kontaktu z jajnikiem i jajowodem lewym (ryc. 4). Podany do jamy macicy kontrast swobodnie wypłynął przez oba ujścia brzuszne jajowodów (ryc. 5). Nacięto otrzewną między więzadłem obłym a lejkowo-miednicznym. Dotarto do torebki torbieli. Rozpoczęto jej preparowanie od strony ściany miednicy (ryc. 6). Torbiel preparowano na tępo poprzez oddzielenie jej od wiotkich tkanek przestrzeni pozaotrzewnowej, unikając koagulacji ze względu na bliskość moczowodu (ryc. 7). Po wypreparowaniu torbieli uwidoczniono jej szypułę wychodzącą z okolicy więzadła lejkowo-miednicznego (ryc. 8). Szypułę skoagulowano i odcięto (ryc. 9). Uwidoczniono wnętrze torbieli o wyglądzie torbieli prostej jajnika (ryc. 10). Dokonano kontroli hemostazy w loży po wyłuszczeniu torbieli (ryc. 11), uwidoczniono struktury przestrzeni pozaotrzewnowej lewego dołu biodrowego (ryc. 12) oraz więzadło lejkowo-miedniczne bez cech uszkodzenia (ryc. 13). Wycięto obustronne guzki okolicy strzępek jajowodów (ryc. 14, 15). Na tym zabieg zakończono.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki badań histopatologicznych

Wynik badania histopatologicznego torbieli: torbielakogruczolak śluzowy. Wynik badania histopatologicznego guzków strzępek jajowodów: torbielakogruczolakowłókniak brodawkowaty surowiczy.

Omówienie

Torbiele lub przestrzenie płynowe w miednicy mniejszej zawsze stanowiły problem diagnostyczny. Mimo rozwoju technik obrazowania wiele takich sytuacji klinicznych zostaje poprawnie [...]

Podsumowanie

Zabiegi na jajowodach niezależnie od ich zakresu zawsze będą budziły wiele emocji. Przed wykonaniem procedury należy z pacjentką odbyć wyczerpującą rozmowę, [...]

Do góry