Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (2): 51-52

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Często stajemy przed koniecznością wykonania badania ultradźwiękowego w sytuacji więcej niż jednej nieprawidłowości układu krążenia. Jeśli nieprawidłowością są wady serca – wrodzone lub nabyte – może ono stać się dla echokardiografisty prawdziwym wyzwaniem. Lekarz nie będzie miał jednak kłopotu z interpretacją obrazów, wręcz przeciwnie – będzie czerpał z badania satysfakcję, jeśli zna patofizjologię wad i wie, jakie mogą one mieć konsekwencje hemodynamiczne.
W bieżącej Echoporadzie przedstawiam przypadek mężczyzny będącego przez lata pod obserwacją z powodu wady wrodzonej. Na nieprawidłowość tę nałożyła się, dość nieoczekiwanie, wada nabyta. Początek tej drugiej choroby był nagły, istniała więc pilna potrzeba oceny, co jest podstawowym problemem chorego i jak mu pomóc.
Echoszarada ilustruje przypadek młodego chłopca ze złożoną wadą serca, która ma poważne następstwa hemodynamiczne. Jakie? Z pewnością wyszukają Państwo ukryte na rycinach nieprawidłowości i odpowiedzą na to pytanie. Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna, 65 lat, z rozpoznanym przed laty tętniakiem przegrody międzykomorowej z przeciekiem lewo-prawym, niekwalifikowany do leczenia operacyjnego z powodu niewielkiego obciążenia łożyska płucnego, został przyjęty do kliniki z powodu duszności ...

Pytanie:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odpowiedź:

Wady serca mogą współistnieć i nie mieć ze sobą związku. Tak jest w tym przypadku. Rejestrując mały ubytek przegrody międzykomorowej (ryc. 1), [...]
Do góry