Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (2): 53-54

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwiązanie:

1. Wypadanie płatka tylnego zastawki mitralnej (ryc. 1).
Do góry