Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Diagnostics Polska

Niescalenie lewej komory serca w badaniu metodą MR

Jacek Brzeziński, Magdalena Zagrodzka

Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego

 

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (6): 55-57

Nadmiar zaufania jest czasami głupotą, nadmiar nieufności jest zawsze nieszczęściem.

Johann Nepomuk Nestroy

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dziś zacznę od istoty zarysowanego w tytule problemu dotyczącego diagnostyki niescalenia lewej komory serca (left ventricular non-compaction, LVNC) metodą rezonansu magnetycznego (MR). Sama technika badania MR nie stwarza trudności i nieprzypadkowo jest złotym standardem w ocenie morfologii serca. Problemem również nie jest uwidocznienie charakterystycznych zmian w obrębie ściany lewej komory serca. Także ocena czynności lewej komory i oznaczenie z dużą dokładnością istotnych parametrów hemodynamicznych (EF, EDV, ESV, SV i wielu innych) nie stanowią problemu. Dlaczego więc postawienie rozpoznania LVNC, jeżeli do dyspozycji jest tak dokładna i powtarzalna technika badania serca jak rezonans serca (cardiac magnetic resonance, CMR), jest kłopotliwe?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka LVNC metodą MR

Zwykle LVNC rozpoznaje się w badaniu echokardiograficznym, w którym część scalona stanowi mniej niż połowę grubości ściany mięśnia lewej komory. Jednak [...]
Do góry