Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (10): 45-46

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Bieżąca Echoporada odnosi się do guza serca – rzadkiego problemu w kardiologii dzieci i dorosłych. W tym zakresie rola echokardiografii także wydaje się decydująca, chociaż my, echokardiografiści, dostrzegamy potrzebę uzupełnienia diagnostyki. Dzięki innym badaniom obrazowym rozpoznanie choroby staje się bardziej precyzyjne, co ogranicza konieczność wykonywania obciążających badań z biopsją mięśnia sercowego włącznie. Guza serca, choć to kazuistyka, należy poszukiwać zwłaszcza u ludzi młodych, u których występują nawrotowe komorowe zaburzenia rytmu serca o trudnej do ustalenia etiologii. Echoszarada tym razem dotyczy kobiety, u której w toku przygotowania do chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej odkryto inną zaskakującą patologię. Jaką? Proszę spróbować odnaleźć ukryte w obrazach patologie.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Chłopiec, lat 17, został przyjęty do Kliniki z powodu komorowych zaburzeń rytmu zarejestrowanych przypadkowo w EKG. Pacjent nie odczuwał kołatań serca, negował też omdlenia i utraty przytomności. W dwóch badaniach holterowskich – jednym wykonanym ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jakie rozpoznanie należy postawić, biorąc pod uwagę opis choroby oraz przedstawione ryciny? O jakie ewentualnie badanie lub badania należy poszerzyć diagnostykę [...]
Do góry