Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2013
Od redakcji
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki kliniczne
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr