Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada 1

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (1-2): 65-66

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Przerost mięśnia lewej komory serca powinien zawsze rodzić pytanie o jego etiologię, ponieważ może być wynikiem zadziałania mechanizmów adaptacyjnych i występować u osób uprawiających sport, może towarzyszyć zwiększonemu obciążeniu następczemu (np. w nadciśnieniu tętniczym czy stenozie aortalnej), może wreszcie występować bez uchwytnej przyczyny. Ten ostatni stan budzi największy niepokój i nakazuje przeprowadzenie uważnej diagnostyki w kierunku kardiomiopatii. Badaniem wstępnym i często przesądzającym jest badanie echokardiograficzne pozwalające określić nie tylko stopień przerostu, ale także zjawisk towarzyszących: zawężania drogi odpływu lewej komory, niedomykalności zastawki mitralnej, dysfunkcji rozkurczowej i skurczowej mięśnia. Przypadek kardiomiopatii przerostowej prezentuje Echoporada 1. Echoszarada 1 natomiast odnosi się do odmiennej sytuacji i częstego dość powikłania u pacjentki po implantacji układu stymulującego po wcześniejszej operacji wymiany zastawki mitralnej. Jakie to powikłanie? Proszę spróbować odgadnąć zamieszczone na rycinach nieprawidłowości. Korzystając z okazji, życzę wszystkim Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie nie tylko ciekawej lektury kolejnych numerów pisma, ale także pomyślnego, obfitującego w dobre wydarzenia roku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Pacjentka, lat 47, po ablacji prądem RF drogi szybkiej łącza przedsionkowo-komorowego w 1995 r. z powodu napadów częstoskurczu węzłowego, z chorobą [...]

Pytanie do Echoporady 1:

Jaką chorobę należy podejrzewać? Jakie badania powinny stanowić uzupełnienie diagnostyki?

Odpowiedź do Echoporady 1:

Nieprawidłowa morfologia mięśnia lewej komory serca daje podstawę, by podejrzewać u chorej kardiomiopatię przerostową, a nagły zgon u ojca pacjentki sugeruje [...]
Do góry