Kardiologia po Dyplomie Nr 01-02 (styczeń) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01-02/2015
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Przypadki ekg
Doniesienia ostatniego miesiąca