Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada 2

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (1-2): 71-72

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwiązanie Echoszarady 2:

Do góry