Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Kardiologii po Dyplomie”, którego tematem przewodnim jest przezskórna balonowa angioplastyka tętnic płucnych. Ta nowa metoda terapii przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego może być zastosowana u chorych niekwalifikujących się do chirurgicznej endarterektomii tętnic płucnych i znalazła się w ostatnich rekomendacjach European Society of Cardiology (ESC) z 2015 r., uzyskując klasę rekomendacji IIb przy poziomie dowodów C. Metoda ta może być stosowana jedynie w ośrodkach, których pracownicy mają odpowiednie doświadczenie; aktualnie takie zabiegi wykonuje się w kilku polskich ośrodkach. W tym numerze prezentujemy artykuł o tej tematyce przygotowany przez dr. hab. Macieja Kostrubca z zespołem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po artykule ciekawy komentarz opracowany przez Grzegorza Kopcia i Wojciecha Magonia z Ośrodka Krakowskiego, którzy mają już duże doświadczenie w wykonywaniu trudnych zabiegów angioplastyki tętnic płucnych.

Wpływ chorób układu krążenia na jakość życia seksualnego nie budzi wątpliwości. Marcin Wełnicki i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiają wybrane zagadnienia z zakresu kardioseksuologii, w szczególności wpływ leków krążeniowych na sprawność seksualną mężczyzn oraz zasady bezpiecznej farmakoterapii zaburzeń erekcji.

Zachęcam także do przeczytania artykułu prof. Tomasza Zielińskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie o najczęstszych błędach popełnianych w leczeniu chorych z niewydolnością serca. Autor wymienia błędy w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii, w tym brak odpowiedniej komunikacji lekarz-pacjent.

Praktyczne uwagi dotyczące opieki nad pacjentem z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem znajdziemy w artykule Marcina Sobiecha z zespołem z II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Elektrokardiografia spoczynkowa należy do rutynowych badań sportowców wyczynowych w Europie. Zespół kardiologów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Sportu oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Zdrowia w Warszawie prezentuje ciekawy przypadek sportowca, członka wioślarskiej kadry narodowej, u którego stwierdzono cechy preekscytacji w EKG.

Coraz częstsze stosowanie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K wymaga zapoznania się z możliwymi działaniami niepożądanymi tych leków. Lekarz SOR będzie musiał podejmować odpowiednie decyzje, gdy zgłosi się chory, u którego po przedawkowaniu leku wystąpiło krwawienie, lub pacjent wymagający pilnej interwencji chirurgicznej. Autorzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prezentują takie przypadki chorych i wskazują sposób postępowania. Dotychczas nie były dostępne środki antagonizujące działanie nowych doustnych antykoagulantów. W ostatnich dniach otrzymałem wiadomość o zarejestrowaniu i dostępności w Polsce czynnika odwracającego działanie dabigatranu – idarucyzumabu, który w ciągu kilku minut niweluje jego działanie przeciwkrzepliwe.

Warto zwrócić uwagę na ważne praktyczne tematy w przekazywanym Państwu numerze „Kardiologii po Dyplomie”, takie jak kardiomiopatia alkoholowa (autorzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), zapalenia płuc po operacji kardiochirurgicznej (prof. Mariusz Kuśmierczyk z IK w Warszawie), dieta a nadciśnienie tętnicze (Katedra Dietetyki SGGW), metodyka wykonywania kardiowersji (II Klinika Choroby Wieńcowej IK w Warszawie). Warto również przeczytać trudne przykłady EKG, które przygotował doc. Krzysztof Szydło, oraz ciekawe obrazy echokardiograficzne przygotowane przez prof. Mirosława Kowalskiego.

Do góry