Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Tematem niniejszego numeru „Kardiologii po Dyplomie” są nowe doustne antykoagulanty (NOAC) w różnych sytuacjach klinicznych, stosowane u chorych z migotaniem przedsionków, po uwzględnieniu wytycznych ESC z 2016 roku. Temat bardzo aktualny z uwagi na dużą populację chorych w Polsce – ocenianą na ponad 400 tysięcy – mających wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego w związku z powyższą arytmią, umieszczenie NOAC w aktualnych rekomendacjach przed lekami z grupy antagonistów witaminy K oraz wzrastającą populację chorych otrzymujących NOAC w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych. Artykuł lek. Krzysztofa Ozierańskiego i wsp. z WUM przedstawia w praktyczny sposób 12 różnych sytuacji, z którymi spotyka się lekarz u chorego stosującego NOAC i wymagającego zastosowania interwencji kardiologicznych lub chirurgicznych.

O cukrzycy mówi się dużo i często, natomiast o tzw. stanie przedcukrzycowym – rzadziej. Jak postępować z takim chorym, czy sama zmiana stylu życia jest wystarczająca? O tym przeczytamy w artykule lek. Dominiki Dąbrowskiej i wsp. z WUM.

Z osobami mającymi niskie wartości ciśnienia tętniczego spotykamy się dość często, chociaż dominują z reguły hipertonicy. Czy niedociśnienie to choroba, czy i kiedy trzeba interweniować? O tym traktuje artykuł autorów z Krakowa – lek. Eweliny Lichoty i wsp.

Niniejszy numer „Kardiologii po Dyplomie” zawiera jeszcze kilka innych praktycznych omówień zagadnień przydatnych lekarzowi w jego codziennej praktyce w szpitalu i przychodni, m.in. są to artykuły na temat niekardiologicznych przyczyn wzrostu wartości markerów sercowych (dr. Mariusza Skowerskiego i lek. Tomasza Skowerskiego z Katowic), leczenia przeciwbólowego w zawale serca (dr. Marka Banaszewskiego z Warszawy), powikłań przezskórnych interwencji wieńcowych (lek. Rafała Wolnego i dr. hab. Jerzego Pręgowskiego z IK w Warszawie), błędów w stratyfikacji ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej (dr Olgi Kruszelnickiej z Krakowa).

Prezeentujemy 4 artykuły poświęcone przypadkom klinicznym, czyli ustawicznemu częstoskurczowi komorowemu u młodej siatkarki (prof. Elżbiety Biernackiej z Warszawy), pacjentce z zespołem sercowo-nerkowym (lek. Dominiki Klimczak i wsp. z Warszawy), wypadaniu spoidła zastawki mitralnej (dr Pauliny Wejner-Mik, prof. Piotra Lipca z Łodzi) oraz przypadkom z migotaniem przedsionków (lek. Marcina Wity i dr. hab. Krzysztofa Szydło z Katowic).

Chory z podejrzeniem ostrego zapalenia mięśnia sercowego często sprawia nam kłopoty diagnostyczne i terapeutyczne. Dlatego prezentujemy artykuł poświęcony temu tematowi opracowany przez lek. Moniki Matlę i wsp. z Katowic.

Życzę Państwu satysfakcji płynącej z zapoznawania się z treścią niniejszego numeru naszego pisma, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam życzenia pogodnych, pełnych radości i ciepła rodzinnego dni, zasłużonego wypoczynku oraz pomyślności w 2017 roku.

Do góry