Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Adadox (doksazosyna) tabl. 2 mg 30 szt.; tabl. 4 mg 30 szt. i 90 szt.

Wskazania. Pierwotne nadciśnienie tętnicze. Nie stosować w leczeniu I rzutu. Można stosować w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na inne leki lub występują u nich przeciwwskazania do ich przyjmowania. Stosowanie powinno być ograniczone do leczenia II lub III rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.


Nortivan Neo
(walsartan) tabl. powl. 80 mg 28 szt. i tabl. powl. 160 mg 28 szt.

Wskazania. Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów dorosłych oraz leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Leczenie pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po świeżo przebytym (12 h-10 dni) zawale serca. Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy inhibitory ACE nie są tolerowane, lub pacjentów nietolerujących β-adrenolityków jako terapia wspomagająca leczenie inhibitorami ACE, gdy nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego.


Losartan Genoptim
(losartan) tabl. powl. 50 mg 28 szt. i tabl. powl. 100 mg 28 szt.

Wskazania. Pierwotne nadciśnienie tętnicze u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Choroby nerek u dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥0,5 g/24 h, jako składowa leczenia przeciwnadciśnieniowego. Prze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Adadox (doksazosyna) tabl. 2 mg 30 szt.; tabl. 4 mg 30 szt. i 90 szt.

Nowe refundacje

Adadox (doksazosyna) tabl. 2 mg 30 szt.; tabl. 4 mg 30 szt. i 90 szt. (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, również dla [...]

Nie są już refundowane

Atorvastatin Vitama (atorwastatyna) tabl. powl. 10 mg 30 szt.

Nowe substancje zarejestrowane na świecie

Betryksaban (Bevyxxa, kaps. 40 mg i 80 mg)

Do góry