Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Państwu pierwszy tegoroczny numer „Kardiologii po Dyplomie”, życząc w 2018 roku realizacji planów, dobrych decyzji oraz zadowolenia.

Tematem numeru jest kardiomodulacja w niewydolności serca. To nowa metoda leczenia przewlekłej niewydolności serca za pomocą stymulacji z użyciem implantowanego układu do kardiomodulacji. Efektem działania tej nowej metody stymulacji ma być poprawa siły skurczu mięśnia poprzez zwiększenie gromadzenia wapnia w retikulum endoplazmatycznym. Lekarz Michał Kowara z zespołem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ze szpitala w Ostrołęce prezentuje wykorzystanie tej nowatorskiej metody u chorego z przewlekłą niedokrwienną niewydolnością serca.

Inne nowe możliwości elektrostymulacji serca w postaci podskórnego kardiowertera-defibrylatora, który po raz pierwszy wszczepiono już 10 lat temu, są coraz częściej wykorzystywane u chorych spełniających kryteria kwalifikacyjne. Ta metoda pozwala uniknąć wielu wad przezżylnego kardiowertera-defibrylatora, w tym powikłań okołozabiegowych oraz infekcyjnego odelektrodowego zapalenia wsierdzia. Autorzy z Zabrza (lek. Karol Przyłudzki oraz dr hab. Radosław Lenarczyk) prezentują zalety tej wykorzystywanej już w Polsce metody terapii oraz wybiegają w niedaleką przyszłość, w której pojawią się stosowane obecnie eksperymentalnie tzw. podskórne bezpuszkowe defibrylatory. Serię zagadnień z dziedziny elektroterapii dopełnia artykuł prof. Jacka Lelakowskiego z Krakowa, w którym poruszany jest problem odelektrodowego zapalenia wsierdzia.

Warto zapoznać się z artykułami poświęconymi zasadom farmakoterapii przeciwzakrzepowej u ciężarnych z mechanicznymi protezami zastawkowymi serca (prof. Olga Trojnarska i dr Agnieszka Bartczak-Rutkowska z Poznania) oraz u chorych po zabiegu przezskórnej ablacji (lek. Marcin Dobrowolski i wsp.). 

Ważny temat leczenia hipoglikemizującego w czasie ostrego zespołu wieńcowego i po jego przebyciu prezentuje lek. Małgorzata Strojek z zespołem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zalecany dostęp przeznaczyniowy przez tętnicę promieniową do badania koronarograficznego ma swoje zalety, ale wiąże się także z ryzykiem pewnych powikłań, o czym traktuje artykuł dr. hab. Mirosława Dziekiewicza oraz dr. Andrzeja Obary z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

O tym, co nowego w rekomendacjach ESC/EACTS z 2017 roku dotyczących wad zastawkowych serca, dowiemy się z artykułu zespołu z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lek. Michał Kałowski i wsp.).

Rozpoczynamy cykl artykułów w nowym dziale „Stan przedegzaminacyjny” artykułem doc. Grabowskiego i lek. Kowary z WUM „Jak rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego?”.

Nie wolno przeoczyć elektrokardiograficznej diagnostyki częstoskurczu komorowego (dr hab. Krzysztof Szydło z Katowic), a lek. Dominika Filipiak-Strzecka z zespołem z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przekonuje nas o zaletach kieszonkowego ultrasonografu.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników „Kardiologii po Dyplomie”.

Do góry