Bezpłatny webinar "Wirusowe infekcje układu oddechowego w praktyce – jak leczyć?" już 8.02! Zapisz się >


Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Leki