Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Wam wiosenny numer „Kardiologii po Dyplomie” z tematem numeru dotyczącym podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Jest to zagadnienie z naszej codziennej praktyki, tym razem wzmocnione aktualnymi rekomendacjami ESC. Wprowadzenie przed kilku laty do terapii nowych leków przeciwpłytkowych, wypierających często z leczenia klopidogrel (w szczególności w ostrym zawale serca), oraz nowe dowody na korzyści z wydłużenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) nawet do 30 miesięcy zrodziły konieczność zapoznania się z proponowanymi zmianami w strategii leczenia. W artykule Łukasza Maciejewskiego i wsp. ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach warto zwrócić uwagę m.in. na nowe skale ryzyka związane z DAPT, na schematy zamiany inhibitorów P2Y12, strategie czasu DAPT w zależności od ryzyka krwawienia oraz postępowanie w przypadku powikłań krwotocznych. Nie stosujemy tykagreloru ani prazugrelu w tzw. terapii potrójnej.

Badania populacyjne wskazują, że większość osób ze wskazaniami do terapii hipolipemizującej leczona jest bez osiągania celów terapeutycznych lub w ogóle nie jest poddawana leczeniu. Szczególną grupą pacjentów wymagających intensywnej terapii statyną są chorzy z ostrym zawałem serca. Autorzy dr Marcin Wełnicki i wsp. z WUM prezentują schematy postępowania hipolipemizującego w różnych sytuacjach u chorego z zawałem serca.

Na nadciśnienie tętnicze choruje co trzeci Polak, a wielu z nich doświadcza dużego wzrostu wartości ciśnienia, co grozi niebezpiecznymi powikłaniami. O zasadach postępowania w takich stanach, podzielonych na pilne i nagłe, traktuje artykuł dr hab. Agnieszki Olszaneckiej i prof. Danuty Czarneckiej z Krakowa.

Echokardiografia obciążeniowa już tradycyjnie kojarzona jest z diagnostyką chorych na chorobę wieńcową. Metoda ta stwarza jednak duże możliwości wykorzystania jej w ocenie chorych z różnymi postaciami strukturalnych chorób serca. Nowe wspólne rekomendacje amerykańskiej i europejskiej asocjacji wskazują na sposoby stosowania oceny czynnościowej w bardzo wielu schorzeniach serca. Sięgajmy po te metody częściej – do czego zachęca artykuł dr. Mariusza Bałysa i wsp. z Katowic – ponieważ ostatni rejestr ogólnopolski wykazał, że pozawieńcowe wykorzystanie stress echo dotyczy tylko 5% wszystkich badań.

O przypadku wykorzystania stymulatora modulującego kurczliwość w niewydolności serca u chorego pisaliśmy już w poprzednim numerze. Tym razem publikujemy obszerniejszy artykuł przeglądowy autorów z Łodzi – dr. Krzysztofa Kaczmarka i wsp.

Rehabilitacja kardiologiczna zalecana jest i stosowana coraz szerzej, nie tylko po zawale, po zabiegach kardiochirurgicznych i w niewydolności serca. Autorzy z Krakowa – dr Kamil Jonas i dr hab. Grzegorz Kopeć – przedstawiają możliwości oraz bezpieczeństwo takiej terapii ruchowej u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

O interakcjach pomiędzy lekami przeciwarytmicznymi dowiemy się z artykułu prof. Łukasza Krzycha i mgr. Piotra Łoja ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ciekawe przypadki prezentują prof. Katarzyna Biernacka z Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz dr hab. Krzysztof Szydło z Katowic.

Dla osób przygotowujących się do egzaminu lek. Michał Kowara i dr hab. Marcin Grabowski przygotowali algorytm postępowania w zawale serca.

Zachęcam do uczestnictwa w Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho 2018, która odbędzie się w Katowicach w dniach 11-12 maja 2018.

Do góry