Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Wraz z noworocznymi życzeniami realizacji planów i spełnienia marzeń oraz pomyślności w nowym roku przedstawiamy Państwu pierwszy tegoroczny numer „Kardiologii po Dyplomie”.

Tematem numeru jest „Transplantacja serca: przeszłość i teraźniejszość”, czego najlepszą ilustracją jest artykuł zespołu transplantologów z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Polecam gorąco tę pracę, ponieważ przedstawia zarówno historię transplantologii serca na świecie i w Polsce, jej rozwój i coraz lepsze wyniki odległe zabiegów, jak i aktualne wskazania, przeciwwskazania, technikę zabiegów i rolę systemów wspomagania serca u chorych z ciężką niewydolnością serca.

Specjaliści angiologii i chirurgii naczyniowej z klinik w Krakowie i Katowicach przypominają opublikowane w 2017 roku wytyczne ESC rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych. Ciekawy artykuł opatrzony jest komentarzami ekspertów opartymi na własnym doświadczeniu klinicznym.

Optymalne leczenie przeciwpłytkowe, a także stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego przy braku do niego wskazań pozazastawkowych u chorych po zabiegu TAVI jest przedmiotem wielu badań porównawczych. Obecnie obowiązuje 3-6-miesięczne podwójne leczenie przeciwpłytkowe. Lek. Karol Zbroński i wsp. z I Kliniki Kardiologii WUM prezentują rodzaje powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych po TAVI oraz aktualne wyniki badań klinicznych i realizowane badania nad optymalizacją postępowania farmakologicznego po tym zabiegu.

Digoksyna jest bodajże najstarszym lekiem kardiologicznym. U chorych z migotaniem przedsionków zalecana jest w ramach kontroli częstości komór przy niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Dr Joanna Lewek i prof. Jerzy Wranicz z Łodzi przypominają wyniki badań klinicznych z digoksyną, jej działania niepożądane, przedstawiają także między innymi długą listę leków podwyższających stężenie digoksyny w surowicy, a wśród nich amiodaron, kaptopryl, indometacynę, spironolakton czy atorwastatynę.

Rotablacja jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w rękach doświadczonego kardiologa interwencyjnego. Jak właściwie korzystać z tej techniki, aby uzyskać optymalny efekt i uniknąć groźnych powikłań, opisują dr Łukasz Klima i prof. Leszek Bryniarski z Krakowa.

Nie trzeba przekonywać o tym, że rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca poprawia rokowanie. Jest ona obecnie bardziej rozpowszechniona w związku z wprowadzeniem programu KOS-zawał, ale nadal mniej niż 1/4 chorych po zawale jest poddawana rehabilitacji. O kolejnych etapach rehabilitacji, jej zasadach i przeciwwskazaniach, a także o możliwości rehabilitacji hybrydowej dowiemy się z artykułu dr. Tomasza Chomiuka i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jaką dietę zastosować w zaburzeniach lipidowych? O tym traktuje artykuł dr. Damiana Parola i wsp. z WUM i CMKP.

Według nowych rekomendacji ESC dotyczących diagnostyki omdleń wszczepialny rejestrator arytmii u chorych z bardzo rzadko występującymi epizodami zajmuje wysokie miejsce. W artykule Damiana Małeckiego i dr. hab. Marcina Grabowskiego zaprezentowano przypadek chorej, w leczeniu której wykorzystano technologię komunikacji między podskórnym rejestratorem a smartfonem.

Życzę przyjemności z czytania artykułów

Do góry