Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Tematem tego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest wpływ NLPZ na układ krążenia. Niesteroidowe leki przeciwzapalne to niewątpliwie najczęściej używana grupa leków. Często stosowane są one w sposób przewlekły, przedłużony, bez kontroli lekarskiej, a szeroka dostępność, bez recepty, skłania do traktowania ich przez chorych niemalże na równi z witaminami. Wszyscy lekarze są świadomi niekorzystnych skutków zażywania tych leków na układ krążenia, w niektórych przypadkach są one jednak nieodzowne, na przykład w ostrym zapaleniu osierdzia (polecam opracowanie lek. Michała Kowary i dr. hab. Marcina Grabowskiego z Warszawy w ramach działu „Stan przedegzaminacyjny”), a niekiedy intensywność dolegliwości ze strony układu ruchu zmusza niejako do sięgnięcia po NLPZ jako tzw. mniejsze zło w stosunku do cierpienia. W niektórych przypadkach zastosowanie leków z tej grupy może być jednak nie tylko niewskazane, ale nawet niebezpieczne – na przykład u chorych przyjmujących antykoagulanty lub u osób we wczesnym okresie po rewaskularyzacji chirurgicznej czy też po wieńcowych interwencjach przezskórnych, ponieważ NLPZ znoszą działanie kwasu acetylosalicylowego. Dokładne studium patomechanizmów niekorzystnego działania NLPZ przedstawiają dr Iwona Korzeniewska-Rybicka i lek. Agata Karpińska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W temacie diagnostyki i leczenia strukturalnych chorób serca zamieszczamy opracowanie dr Karoliny Plaskoty i prof. Piotra Hoffmana z Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie o patologiach przegrody międzyprzedsionkowej w kontekście kryptogennych udarów mózgu.
Warto przypomnieć sobie o zastosowaniu echokardiografii przy podejrzeniu zatorowości płucnej (dr hab. Tomasz Zapolski i prof. Andrzej Wysokiński z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie). To jeszcze nie koniec o echokardiografii w tym numerze – prof. Jakub Baran, dr Roman Piotrowski oraz prof. Piotr Kułakowski z CMKP w Warszawie przekonują nas o przydatności wewnątrzsercowej echokardiografii w badaniach elektrofizjologicznych.
W numerze zamieszczamy również ciekawy złożony przypadek tętniaka tętnicy płucnej leczony chirurgicznie w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie (autorzy dr Paweł Litwiński i dr Piotr Kołsut) oraz przypadek bólu w klatce piersiowej z prezentacją procesu diagnostycznego z komentarzem medycznym (lek. Kacper Jerzyk) i prawnym (dr n. praw. Radosław Tymiński).
Z serdecznym pozdrowieniem,

Do góry