Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
ArtykuŁy
Przypadek kliniczny
Stan przedegzaminacyjny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg
Serce temidy