Psychiatria bez granic. Nowe schematy leczenia depresji lekoopornej

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Angelous Halaris (USA)
czas trwania: 01:11:07

Zapraszamy do udziału w webinariach on-line > https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52

Poruszane tematy:
✔️ epidemiologia depresji, czynniki środowiskowe wpływające na częstość występowania choroby
✔️ strategie terapeutyczne stosowane w USA, zasady łączenia farmakoterapii z psychoterapią
✔️ strategie leczenia depresji lekoopornej - doświadczenia ze stosowaniem esketaminy, jak te doświadczenia można przenieść i wykorzystać w leczeniu pacjentów w Polsce
✔️ omówienie przypadków pacjentów u których włączenie esketaminy spowodowała radykalną poprawę kontroli choroby
✔️ optymalna opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w dobie pandemii SARS-CoV-2, doświadczenia z Chicago.