Nowe kryteria ocen w leczeniu szpitalnym

Projekt zarządzenia prezesa NFZ przewiduje, że certyfikat wydany na podstawie ankiety oceniającej efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA) będzie jednym z kryteriów oceny ofert w konkursach na leczenie szpitalne. Proponowana zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, tzw. rozporządzenia koszykowego. Wprowadziło ono obowiązek wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania oraz stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

Odsyłanie po zwolnienia bezprawne

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na problem odsyłania pacjentów po zwolnienia i skierowania do lekarzy POZ. RPP podkreśla, że jeśli lekarz decyduje o potrzebie wypisania pacjentowi tzw. zwolnienia lekarskiego czy też skierowania na badania lub do poradni specjalistycznej, ma obowiązek jego wystawienia na odpowiednim druku, po przeprowadzeniu bezpośredniego badania pacjenta. Bezpośrednie badanie jest w tym wypadku konieczne, bo tylko tak można w danej chwili ocenić, czy stan zdrowia pacjenta uzasadnia wystawienie odpowiedniego zaświadczenia lub skierowania.

WOŚP zebrała ponad 53 mln zł

Celem tegorocznego finału była zbiórka środków „na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną seniorów”. Z zebranych środków WOŚP chce wesprzeć oddziały klinik wyspecjalizowanych w takich dziedzinach, jak m.in.: onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia.

Podatki od szkoleń

Minister finansów przedstawił stanowisko, według którego nie można zwolnić z podatku dochodowego lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wzięli udział w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez samorząd lekarski. NRL apelowała do resortu, by zwolnić lekarzy z takiego podatku. Jednak zdaniem MF lekarze, którzy uczestniczyli w takim szkoleniu, uzyskują dochód, który podlega opodatkowaniu, a ulgi w tej sprawie naruszałyby zasadę równości wobec prawa i byłyby niekonstytucyjne.

Recepta bez badania tylko warunkowo

Wprawdzie od 1 stycznia br. można wystawić receptę bez badania pacjenta kontynuującego leczenie, jednak aby nastąpiło to zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze, recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia, po drugie, porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta, a po trzecie, stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie porady receptowej powinien znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Karanie za zniechęcanie

Niektórzy lekarze ulegają ruchom antyszczepionkowym i zniechęcają pacjentów do szczepień. Marek Posobkiewicz, p.o. główny inspektor sanitarny, uważa, że takie przypadki powinno się zgłaszać do izb lekarskich, a w konsekwencji karać. Jednak zdaniem prezesa NRL byłoby to w praktyce trudne, a z tym negatywnym zjawiskiem powinno się walczyć przede wszystkim poprzez edukację.

Strona NFZ w nowej odsłonie

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia od 1 kwietnia nową stronę internetową. Do tego czasu jest dostępna w wersji testowej pod adresem http://www2.nfz.gov.pl/. Fundusz informuje, że nowa strona internetowa powstała po to, aby ułatwić uzyskiwanie informacji na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia. Na stronie podzielono informacje na zakładki: dla pacjenta, świadczeniodawcy, zarządzenia prezesa, pakiet onkologiczny, o NFZ, dla mediów. 

Do góry