Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Sejm o klauzuli sumienia

Marszałek Sejmu skierował do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko posłów, że ograniczenie klauzuli sumienia lekarzy jest zgodne z konstytucją. Tymczasem opinia Komisji Ustawodawczej Sejmu w tej sprawie była odmienna. Zdaniem Macieja Hamankiewicza jest kwestią co najmniej dyskusyjną, czy wyrażone przez marszałka stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów o klauzuli sumienia to opinia Sejmu, czy jedynie marszałka.

Ulgi podatkowe dla spółek

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów zakłada, że spółki powstałe w wyniku przekształcenia z SPZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej mogą liczyć na zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów. Chodzi o dochody stanowiące równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący.

Za niska wycena stomatologii

– Konieczne jest uzupełnienie koszyka świadczeń stomatologicznych dla dzieci o wybrane zabiegi lecznicze i profilaktyczne, w tym badania diagnostyczne – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który wystąpił do ministra zdrowia i prezesa NFZ w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej. Rzecznik podkreślił, że chociaż stomatologia dziecięca została wpisana na listę dziedzin priorytetowych medycyny, nie zachęciło to dostatecznie dentystów do podejmowania się leczenia najmłodszych.

Nadeszła odra

PZH przestrzega, że odra jest chorobą o bardzo wysokiej zaraźliwości, towarzyszą jej liczne powikłania (w tym ostre zapalenie mózgu) prowadzące nawet do śmierci. Według PZH gwałtowny wzrost zachorowań na odrę w Europie, który obserwowano w latach 2010-2013, jest związany z zaniechaniem szczepień dzieci przez wielu rodziców w związku z nieuzasadnionymi podejrzeniami co do bezpieczeństwa szczepionki.

Zespół roboczy do spraw POZ

Kwestiami POZ zajmie się osobna grupa ekspertów, która będzie się spotykała niezależnie od zespołu do spraw pakietu onkologicznego – to jedno z ustaleń między Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim. Podczas pierwszego posiedzenia zespołu ds. pakietu onkologicznego lekarze zwrócili uwagę m.in., że „zielona karta” podzieliła pacjentów na tych, którzy uzyskają dostęp do szybkiej ścieżki, i tych, dla których diagnostyka się wydłużyła. W niektórych sytuacjach dłuższy jest także czas leczenia, bo nie można pomijać niektórych jej etapów. Członkowie zespołu zgodzili się także, że w onkologii dziecięcej karta nie jest potrzebna, bo ten model leczenia jest wystarczająco szybki.

Solaria nie dla dzieci

– Rosnąca liczba zachorowań młodych ludzi na nowotwory skóry pozwala uznać za celowe wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie o bezwarunkowym charakterze – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który ponownie zwrócił się do ministra zdrowia w tej sprawie. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na konieczność unikania sztucznego promieniowania UV, które wytwarzają łóżka opalające, oraz na potrzebę wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. W świetle badań dowodzących, że dawki promieniowania UV otrzymane w ciągu całego życia kumulują się, wczesne korzystanie z solarium jest szczególnie niebezpieczne.

Podzielono środki na in vitro

85,7 mln zł rozdysponowało Ministerstwo Zdrowia na realizację w 2015 roku programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. Najwięcej (8,7 mln zł) otrzymał szpital Gameta w Rzgowie. Ponad 5 mln zł przypadło poza tym czterem ośrodkom: klinice Provita w Katowicach, dwóm klinikom Invimed (w Warszawie i we Wrocławiu) oraz Centrum „Bocian” w Białymstoku.

Powstaje system rejestrów

System informatyczny okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej powstanie za pieniądze izb we współdziałaniu z NIL, która będzie odpowiedzialna za projekt. Kiedy projektowano ustawę o działalności leczniczej, rząd pierwotnie planował, by rejestry prowadziła administracja rządowa. Zostało to oprotestowane przez izby i była to jedna z nielicznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski, która została zaakceptowana przez twórców ustawy.

Książeczka jak za króla Ćwieczka

Lekarze krytykują książeczkę zdrowia dziecka, która według projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta stanie się elementem dokumentacji medycznej. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego to nic innego jak dodatkowa, prowadzona w podwójny sposób dokumentacja medyczna, w dodatku jako dokument papierowy archaiczna w samej formie.

LEK zdało ponad 90 proc.

Do LEK w terminie lutowym 2015 roku przystąpiły w całym kraju 3854 osoby, 367 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Wśród zdających po raz pierwszy najlepsze wyniki uzyskali absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (średnio 136,41 pkt), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (135,74 pkt) i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (133,12 pkt).

Do góry