Zagranica

Arabia Saudyjska: Badanie satysfakcji pacjentów

Jerzy Dziekoński

Generalny Departament Praw Pacjenta Królestwa Arabii Saudyjskiej uruchomił w ubiegłym roku internetowy projekt mierzenia satysfakcji pacjentów. Opublikowano pierwsze wyniki, które pokazują, że pacjenci i ich rodziny bardzo wysoko oceniają pracę tamtejszych świadczeniodawców.

Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa zdrowia Arabii Saudyjskiej, program stanowi kluczowy drogowskaz na drodze do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych. Wyniki będą miały wpływ na programy szkoleń dla świadczeniodawców i pracowników opieki zdrowotnej.

W ramach internetowego programu uruchomiono aplikację, która za pomocą tabletów pozwala pacjentom nagrać odpowiedzi na pytania postawione przez specjalnie zatrudnionych przez szpitale pracowników. Odpowiedzi są wykorzystywane do pomiaru satysfakcji pacjentów i ich rodzin. Badanie taką drogą odbywa się jednak tylko w szpitalach powyżej stu łóżek. W mniejszych placówkach dostępne są papierowe kwestionariusze. Ponadto wydzielono kilka sekcji poddanych pomiarom, w tym np. opiekę ambulatoryjną czy oddziały ratunkowe. Wszystkie odpowiedzi trafiają później do resortu zdrowia.

Opublikowane pod koniec stycznia dane z 2015 roku pokazują, że pacjenci w Arabii Saudyjskiej bardzo wysoko oceniają pracę placówek opieki zdrowotnej. Statystyki sporządzono na podstawie blisko 166 tys. kwestionariuszy, a ocena podawana jest procentowo. I tak najniższy wynik uzyskał region Najran – 71,4 proc. Najwyższy wynik należy do prowincji Assir i wynosi 83,6 proc. Niemal połowa regionalnych departamentów zdrowia uzyskała wynik ponad 80 proc.

Do góry