Pojedyncze elementy wyjęte z systemów ochrony zdrowia opartych na zupełnie innej filozofii i odmiennych mechanizmach regulacji m.in. popytu i podaży, takie jak współpłacenie czy ubezpieczenia komplementarne, nie uzdrowią polskiego systemu bez jego gruntownej reformy.

Dr Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

Ministerstwo Zdrowia nie pracuje nad rozwiązaniami w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Obywatele już dziś mogą posiadać prywatne polisy ubezpieczeń zdrowotnych. Fakt, że istnieje oferta dodatkowa, opłacana z prywatnych pieniędzy obywateli lub z prywatnej polisy ubezpieczeniowej, nawet jeśli jest ona cennym uzupełnieniem publicznej służby zdrowia, nie zwalnia władzy z obowiązku zagwarantowania obywatelom konstytucyjnych uprawnień, a więc zorganizowania dostępnego dla wszystkich systemu zapewniającego opiekę medyczną dobrej jakości.

Trwa przegląd koszyka świadczeń gwarantowanych, ale w celu uporządkowania systemu, a nie w celu wyłączenia z niego świadczeń, za które pacjent miałby ponosić koszty w ramach dodatkowych ubezpieczeń.

Medium 12476

Do góry