Akademia po dyplomie

Multiforum Interna 2016
Nefrologia

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór1

Opracowała Olga Tymanowska

1Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Small 10250

Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

Sesja nefrologiczna, która odbędzie się podczas najbliższego kongresu Multiforum Interna 2016, zawierać będzie treści, które mają kluczowe znaczenie dla lekarzy różnych specjalności, niezajmujących się na co dzień tą dziedziną medycyny.

W reakcji na podwyższone stężenie kreatyniny lub zmniejszenie objętości moczu nadal wielu lekarzy włącza diuretyki lub zwiększa ich dawki; tymczasem zastosowanie tych leków bez właściwych wskazań, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych, jest istotnym czynnikiem pogarszającym czynność nerek, zarówno w przewlekłej chorobie nerek (PChN), jak i w ostrym ich uszkodzeniu. Prof. Tomasz Liberek wyjaśni słuchaczom, jak bezpiecznie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy stosować preparaty moczopędne, które – choć należą do najstarszych leków stosowanych w chorobach nerek, niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym – nadal budzą kontrowersje.

Prof. Dariusz Moczulski omówi wskazania do badania bakteriologicznego moczu i pomoże słuchaczom w interpretacji dodatnich posiewów (nadal bowiem u zbyt wielu pacjentów z bezobjawową bakteriurią błędnie rozpoznaje się zakażenie dróg moczowych i włącza się zbędną antybiotykoterapię).

Prof. Magdalena Durlik omówi natomiast zasady leczenia zakażeń układu moczowego. Choroby te cechuje szerokie spektrum – od „banalnych” zachorowań możliwych do wyleczenia pojedynczą dawką chemioterapeutyku po zagrażającą życiu urosepsę. Zagadnienie to, zwłaszcza w dobie narastającej oporności na antybiotyki, zasługuje na szczególną uwagę.

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest przedmiotem wielu kontrowersji. Prof. Jolanta Małyszko podczas swojego wykładu usystematyzuje definicje, kryteria rozpoznawania i zasady leczenia tej choroby, opierając się na nowych, niezwykle pragmatycznych zaleceniach brytyjskiej grupy ekspertów NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Większość tych zaleceń zasługuje na wdrożenie w naszym kraju, bo oznacza to racjonalizację algorytmów postępowania z pacjentami z PChN. Lekarze po wysłuchaniu tego wykładu będą mieli wiedzę pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów pacjentów oraz otrzymają wytyczne dotyczące zasad kierowania do nefrologa.

Pozornie banalne dolegliwości, jakimi są pęcherz nadreaktywny i nietrzymanie moczu, potrafią przyczynić się do znacznego obniżenia jakości życia pacjentów. Czy zawsze są to dolegliwości banalne, czy są wyłącznie objawami związanymi z procesem starzenia, a może objawami groźnych chorób, czy można je skutecznie leczyć? O tych problemach opowie podczas dwóch wykładów prof. Włodzimierz Baranowski.

Krwinkomocz jest zarówno objawem chorób nerek, jak i dróg moczowych. Jego interpretacja nie jest łatwa, a obecność może świadczyć o groźnych dla życia chorobach, z nowotworami dróg moczowych na czele. Prof. Tomasz Stompór omówi algorytmy diagnostyczne obowiązujące przy stwierdzeniu erytrocytów w osadzie moczu. Ten sam wykładowca podejmie się także szczególnego wyzwania, jakim jest omówienie zasad dawkowania leków u chorych z PChN. Metabolizm niemal wszystkich leków, także tych, które nie są wydalane z moczem, zmienia się w zaawansowanej PChN; wiedza dotycząca odrębności farmakoterapii w tej grupie pacjentów jest kluczowa dla ich bezpieczeństwa.

Program i rejestracja:
www.podyplomie.pl/multiforum_interna2016

Do góry