Multiforum Interna 2016

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski1

Opracowała Olga Tymanowska

1Kierownik naukowy Kongresu Multiforum Interna 2016

Small moczulski opt

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

W tym roku po raz pierwszy organizujemy nowy Kongres Multiforum Interna. Kongres będzie trwał dwa dni. Został on podzielony na siedem sesji w zależności od poszczególnych poddziedzin interny. Pierwszego dnia zaplanowano trzy równoległe sesje: Kardiologia, Pulmonologia i Gastroenterologia, a drugiego cztery równoległe sesje: Hematologia i Onkologia, Endokrynologia i Diabetologia, Nefrologia oraz Reumatologia. Każda z wymienionych sesji została podzielona na cztery części. W pierwszej zostaną omówione istotne problemy diagnostyczne i terapeutyczne, w drugiej przedstawimy aktualne zalecenia towarzystw naukowych, a trzecia dotyczyć będzie diagnostyki różnicowej kłopotliwych objawów. W ostatniej części poruszone zostaną zagadnienia farmakoterapii.

W tej formie kongres ten zastąpi kilka dotychczas organizowanych, z których każdy dotyczył osobno jednej z poddziedzin interny. Udział w kongresie daje więc możliwość uzupełnienia swojej wiedzy w szerokim zakresie interny w ciągu dwóch dni.

Każdy uczestnik w zależności od zainteresowania będzie mógł wybrać dowolnie wykłady. Jeżeli dwa interesujące go wykłady będą odbywać się w tym samym czasie, uczestnik będzie miał możliwość obejrzenia w internecie każdego z nich dowolną ilość razy po zakończeniu kongresu.

Zdobywanie wiedzy podczas kongresu daje istotną przewagę nad jej uzyskiwaniem z innych źródeł. Kongres stwarza możliwość interakcji z pozostałymi uczestnikami. Można zadawać pytania ekspertom i dzielić się doświadczeniami czy wątpliwościami.

Przy doborze tematów wykładów kierowaliśmy się zasadą, aby dotyczyły one zagadnień częstych, ale jednocześnie problematycznych. Wykładowcy zostali dobrani tak, aby poza doskonałą wiedzą ekspercką mieli zdolności przystępnego i wciągającego przekazywania swojej wiedzy. Wszyscy znani są z rzetelnego i obiektywnego przekazywania swojej wiedzy oraz z tego, że nie unikają problemów trudnych i kontrowersyjnych.

Zapraszam więc serdecznie wszystkich lekarzy chcących zaktualizować swoją wiedzę w szerokim zakresie interny na Kongres Multiforum Interna 2016 w dniach 22 i 23 kwietnia 2016 roku.

Program i rejestracja:
www.podyplomie.pl/multiforum_interna2016

Do góry