Ważne liczby

Ważne liczby

Opracował Jerzy Dziekoński

22 proc. uczniów ma za wysoką masę ciała

49 proc. kobiet ma za wysoką masę ciała

64 proc. mężczyzn ma za wysoką masę ciała

Dane: IŻiŻ

Komentarz

Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

Otyłość pojawiająca się w okresie dzieciństwa i dojrzewania jest stanem trwającym zwykle całe życie, przyczynia się zarówno do pogorszenia jakości życia, jak i ogromnych kosztów związanych z diagnozowaniem i leczeniem chorób współtowarzyszących.

U osób dorosłych otyłość jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju szeregu chorób. Obok wspomnianych konsekwencji zdrowotnych nadwaga i otyłość w wysokim stopniu obciążają budżet opieki zdrowotnej i są przyczyną wydłużających się kolejek do specjalistów.

W najbliższym czasie w Instytucie Żywności i Żywienia rozpocznie działalność edukacyjną Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Dzięki temu każdy za pośrednictwem internetu będzie mógł otrzymać informacje ważne dla utrzymania zdrowia i zmniejszenia ryzyka zachorowania na różnego rodzaju choroby, będące pochodną nadwagi i otyłości. Z porad będą mogli skorzystać również pacjenci z rozpoznanym schorzeniem, zwłaszcza mający problemy z dostaniem się na wizytę do dietetyka, co ułatwi im zastosowanie prawidłowej diety wspomagającej leczenie.

Proponowane rozwiązania przede wszystkim dają możliwość wczesnego rozpoznawania nadwagi i otyłości. W ten sposób, z jednej strony, możliwa jest wcześniejsza interwencja w zakresie poprawy sposobu żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej. Daje to o wiele lepsze rezultaty niż później samo leczenie nadwagi i otyłości.

Z drugiej zaś strony już w przypadku występującej nadmiernej masy ciała i chorób współistniejących możliwa jest pomoc w formie regularnych spotkań z lekarzem, dietetykiem, psychologiem i rehabilitantem, czyli zespołem terapeutycznym, co daje możliwość skutecznych i trwałych zmian nawyków zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia. Badania wykazują, iż regularne wsparcie nie tylko specjalistów, lecz także grup wsparcia innych osób z problemem nadwagi i otyłości, a przez to wymiana doświadczeń i pomoc w realizacji zdrowego żywienia dają lepsze efekty w walce z nadmierną masą ciała.

Do góry