Kraj

Szczecin wzmocnił kardiologię

Anna Folkman

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie otwarto nowoczesny ośrodek leczenia chorób kardiologicznych z oddziałami kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Króluje szarość w połączeniu z czerwienią i kolorem pomarańczowym, a pacjenci przebywają w jedno-, dwu- i trzyosobowych salach z łazienkami. W budynku znajduje się izba przyjęć z podjazdem dla karetek, ośmiołóżkowy odcinek obserwacyjny oraz powiększony do 10 stanowisk oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, a także pracownie m.in. angiografii, hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii.

Projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu to prawie 25 mln zł, z czego z Unii Europejskiej pochodzi prawie 17,5 mln zł.

– Mamy m.in. pięć ultrasonografów, które pozwalają na wykonywanie w pracowni kilka razy więcej badań niż do tej pory – mówi lek. med. Robert Józwa, ordynator oddziału kardiologii. – Taka diagnostyka nieinwazyjna pozwala na szybką, prawidłową kwalifikację pacjentów.

W ubiegłym roku na oddziale wykonano ponad 800 prób dobutaminowych, co stawia placówkę w czołówce pracowni ultrasonograficznych w kraju, a zakup kolejnych wysokiej klasy ultrasonografów pozwoli w krótkim czasie zwiększyć tę liczbę do 1500-2000 badań rocznie, co w istotny sposób poprawi jakość kwalifikacji do koronarografii.

– Warto dodać, że wśród nowych urządzeń są aparaty angiograficzne wyposażone w nowoczesne układy redukcji dawki promieniowania oraz oprogramowanie, które pozwala na zmniejszenie ekspozycji i kolejną redukcję dawki oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu – mówi Robert Józwa. – Dzięki nowemu sprzętowi będzie można wykonywać także zabiegi na naczyniach wieńcowych, których nie wykonywano wcześniej.

Kardiologia w SPWSZ zatrudnia 23 kardiologów, czyli jedną czwartą tych specjalistów w województwie.

Do góry