Kraj

Cenna centralizacja

Anna Folkman

Small widok 8 zconkidz opt

Centralny pawilon Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w Zdrojach – wizualizacja.

Województwo zachodniopomorskie jako jedyne w kraju nie ma szpitala dziecięcego. Ma się to zmienić dzięki inwestycji realizowanej w Szczecinie, gdzie od sześciu lat trwa budowa Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w strukturach szpitala Zdroje. Koszt to ok. 90 mln zł.

Decyzję o utworzeniu centrum podjęto w 2009 roku. Od tego czasu, w ramach kolejnych etapów inwestycji, wybudowano m.in. pawilon ginekologiczno-położniczo-noworodkowy i Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży. Przebudowane i wyremontowane zostały także oddziały intensywnej terapii noworodka, rehabilitacji, neurologii dziecięcej, pediatrii, alergologii i pulmonologii oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. W ramach centrum utworzono również oddział neurochirurgii dziecięcej, a pod koniec 2015 roku znalazł się tutaj także oddział dziecięcej kardiologii oraz oddział pediatrii, gastroenterologii i reumatologii i oddział kliniczny pediatrii, nefrologii dziecięcej, dializoterapii i leczenia ostrych zatruć (wraz z poradniami i pracowniami diagnostycznymi). Na początku 2016 roku do zmodernizowanych i wyremontowanych pawilonów centrum trafiła także okulistyka i otolaryngologia.

W centrum znajdzie się m.in. blok operacyjny z czterema salami oraz szpitalny dziecięcy oddział ratunkowy. Dokończenie budowy centrum zapewni dostęp najmłodszym pacjentom do wysokospecjalistycznych usług medycznych w jednym miejscu.

Do góry