Podatki

Najszybszy PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

Z danych fiskusa wynika, że w 2015 roku przez internet złożono ponad 7 mln rozliczeń.

Warto też skorzystać z innego udogodnienia, jakie zapewniają organy podatkowe. Od połowy marca tego roku osoby, które składają za 2015 rok PIT-37 lub PIT-38, mogą skorzystać z formularzy wstępnie przygotowanych dla nich przez fiskusa w ramach usługi pre-filled tax return (PFR). Ogranicza to do minimum czas potrzebny do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Pozwala też uniknąć błędów, które mogą pojawić się przy przepisywaniu danych z informacji otrzymanych od płatników. Przygotowane przez fiskusa rozliczenia PIT-37 za 2015 rok zawierają bowiem dane nie tylko z PIT-11, PIT-8C i PIT-R (podobnie jak w ubiegłym roku), ale również z informacji przekazanych przez organy podatkowe (PIT-40/11A). W ten sposób można rozliczyć się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Na drugim wstępnie wypełnionym przez fiskusa formularzu, czyli PIT-38, rozliczane są przychody z kapitałów pieniężnych.

Jak to zrobić? Po uwierzytelnieniu dostępu do zeznania dane w nim można zmienić lub uzupełnić, np. zmodyfikować koszty uzyskania przychodów, zmienić dane adresowe, uwzględnić ulgi i odliczenia czy zawrzeć wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Ostatecznie zaakceptowaną wersję zeznania podatkowego podpisuje się bezpiecznym e-podpisem albo danymi autoryzującymi. Jako potwierdzenie jego złożenia należy koniecznie pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Warto wiedzieć, że podatnik, który skorzysta z tej opcji rozliczenia, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za jego poprawność formalną i rachunkową. Fiskus nie odpowiada bowiem za prawidłowość wyliczeń.

Zeznanie podatkowe za 2015 rok można też przygotować samodzielnie i złożyć w formie papierowej lub przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Do góry