Kraj

Białystok: Zalety e-rejestracji

Urszula Ludwiczak

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku ruszyła e-rejestracja. Przygotowania do wdrożenia systemu trwały kilka miesięcy. Nowa możliwość zapisywania się do lekarzy ma przede wszystkim ułatwić życie pacjentom. Aby korzystać z e-rejestracji, trzeba będzie tylko raz pofatygować się do szpitala osobiście – po login i hasło do internetowego konta. – Należy tylko pamiętać, że przy internetowej rejestracji także obowiązuje zasada dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania – mówi rzeczniczka szpitala. – Można to zrobić zarówno osobiście, jak i przesłać druk pocztą.

Białostocki UDSK zmienił też sposób rejestracji telefonicznej do specjalistów. Nie trzeba już dzwonić do poszczególnych poradni, uruchomiono specjalne trzy numery telefonów, tylko do umawiania wizyt.

Rejestracja przez internet to ostatnia część projektu informatyzacji szpitala realizowanego przez UDSK. W jego ramach za ponad 2,7 mln zł unowocześniono system informatyczny szpitala, wprowadzono elektroniczną dokumentację medyczną i właśnie wprowadzono e-rejestrację.

Do góry