Kraj

Zachodniopomorskie wzmacnia geriatrię

Anna Folkman

W województwie zachodniopomorskim działała tylko jedna poradnia geriatryczna. Wraz z nowym kontraktowaniem to się zmieniło. Przybyły dwie poradnie geriatryczne, w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie oraz w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (Grupa EMC Szpitale). Dzięki temu odciążona została poradnia w SPWSZ w Szczecinie.

– Do tej pory nie mieliśmy odpowiedniego lekarza, który mógłby prowadzić tę poradnię zgodnie z wymogami NFZ. Obecnie jest to ordynator oddziału chorób wewnętrznych, który kończy właśnie specjalizację z zakresu geriatrii. Na razie jest to wystarczająca obsada, ale poszukujemy lekarzy geriatrów, którzy zechcieliby pracować w poradni – mówi Arkadiusz Michalak, dyrektor Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

W SPSK nr 1 PUM oprócz poradni działa także oddział geriatrii i przewlekle chorych, który za kilka miesięcy zostanie powiększony z 6 do 24 łóżek. – Teraz funkcjonuje on jako pododdział przy oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii, dzięki zmianom będzie niezależny – informuje Natalia Andruczyk, rzeczniczka szpitala.

Obecnie w szpitalu jest jeden specjalista geriatrii. Docelowo zespół będzie rozbudowywany w oparciu o najlepszych rezydentów w placówce.

– Na oddziale geriatrycznym na równi z diagnostyką i leczeniem prowadzona jest rehabilitacja. Mamy doskonałą kadrę pielęgniarek, fizjoterapeutów i rehabilitantów – dodaje Natalia Andruczyk.

Kontrakt z NFZ szpitala w zakresie geriatrii jest na razie na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. W związku z powiększeniem liczby łóżek oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem szpital liczy na lepsze warunki finansowe.

Do góry