Podatki

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności

Edyta Szewerniak-Milewska

Prowadzący własną działalność gospodarczą często decydują się na wycofanie z niej samochodu i przekazanie go na cele prywatne. W ten sposób chcą uniknąć podatku, który musieliby zapłacić, gdyby samochód sprzedali. Jeśli bowiem podatnik zdecyduje się przekazać taki pojazd na cele osobiste, po jego stronie nie powstanie żaden przychód. Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ta czynność jest bowiem obojętna podatkowo.

Trzeba jednak pamiętać, że późniejsza sprzedaż może skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, mimo że samochód nie jest już składnikiem majątku związanego z działalnością. Stanie się tak, jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został wycofany z działalności. Dopiero po upływie tego okresu sprzedaż samochodu nie będzie skutkowała powstaniem po stronie sprzedającego żadnego przychodu z tego tytułu.

Potwierdził to fiskus w interpretacji indywidualnej wydanej 11 stycznia 2017 roku przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.589.2016.2.MJ). Organ podkreślił, że sprzedaż samochodu wycofanego z działalności to przychód z działalności gospodarczej, jeżeli ma ona miejsce przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został z niej wycofany.

Należy dodać, że obowiązek wykazania przychodu z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży wycofanego z niej wcześniej samochodu mają również podatnicy, którzy w tym czasie już zlikwidowali swoją działalność. To, że nie są już podatnikami PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wcale nie oznacza, że są zwolnieni z obowiązku wykazania przychodu z działalności w związku ze zbyciem samochodu przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został przez nich z tej działalności wycofany.

W takim przypadku przychód, koszty jego uzyskania i dochód (ewentualnie stratę) ze sprzedaży samochodu podatnik musi wykazać w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36L za rok, w którym ma miejsce sprzedaż tego pojazdu.

Do góry