Podatki

Karta podatkowa nie dla małżeństwa lekarzy

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli oboje małżonkowie są lekarzami, to żadne z nich nie ma prawa do rozliczania swoich przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2017 roku (sygn. 0115-KDIT3.4011.180.2017.1.DP).

O stanowisko organu podatkowego zwrócił się lekarz, który prowadzi własną działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jego żona także jest lekarzem, ale innej specjalności – prowadzi działalność jako lekarz internista.

Lekarz w swojej działalności zatrudnia pomoc fachową i pracownika administracyjnego, który także sprząta gabinet lekarski. Od 2018 roku lekarz chciałby się rozliczać w formie karty podatkowej, bo uważa, że spełnia wszystkie warunki, o których mowa...

Do góry