Podatki

Wystąpienie ze spółki partnerskiej

Edyta Szewerniak-Milewska

     

Zdaniem organów podatkowych środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia partnera ze spółki partnerskiej stanowią przychód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Lekarz od stycznia 2000 do lipca 2017 roku był wspólnikiem w spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności była ogólna praktyka lekarska. Wkłady partnerów do spółki były równe. Po wystąpieniu lekarza ze spółki doszło do rozliczeń jej majątku. Lekarz otrzymał należną mu kwotę zgodnie z przepisami Kodeksu spółek cywilnych.

Następnie zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy otrzymane pieniądze podlegają opodatkowaniu. Jego zdaniem – nie, gdyż na bieżąco płacił podatek podczas działalności spółki, więc nie powinien płacić podatku po raz drugi.

Do góry